Lagere CO2-uitstoot in het tweede kwartaal 2018


De CO2-uitstoot in Nederland was in het tweede kwartaal 3,8 procent lager dan in hetzelfde kwartaal van 2017.

Volgens de eerste berekening groeide in dezelfde periode het bruto binnenlands product (bbp) met 2,9 procent. Vooral de CO2-uitstoot als gevolg van gasverbruik voor verwarming was lager in het tweede kwartaal van 2018. Doordat er meer elektriciteit werd geïmporteerd en minder geproduceerd, waren ook de emissies van elektriciteitsbedrijven lager. Dit meldt het CBS op basis van de nieuwste kwartaalcijfers over de CO2-uitstoot.
Het weer in het tweede kwartaal van 2018 was zachter dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Vooral april en mei waren warmer. Gecorrigeerd voor dit weereffect was de CO2-uitstoot 0,8 procent lager.

CO2-uitstoot huishoudens en dienstverlening lager

Vanwege het zachte weer in het tweede kwartaal van 2018 werd er minder gas verstookt voor verwarming van woningen en bedrijfspanden. De CO2-uitstoot van huishoudens was ruim 6 procent lager dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. In het tweede kwartaal bedroeg de CO2-uitstoot van huishoudens ruim 15 procent van het totaal. Verder was de CO2-uitstoot van de overige dienstverlening, goed voor 10 procent van de CO2-uitstoot, ruim 9 procent lager dan in het tweede kwartaal van 2017.

Lagere productie elektriciteitsbedrijven, hogere invoer van elektriciteit

De CO2 -uitstoot door energie- en waterbedrijven en afvalbeheer was bijna 7 procent lager in het tweede kwartaal van 2018 dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De afname komt vooral doordat elektriciteitsbedrijven meer elektriciteit hebben geïmporteerd en minder elektriciteit hebben geproduceerd. Dit hangt onder meer samen met de tijdelijke sluiting van een steenkolencentrale vanwege periodiek onderhoud. In het tweede kwartaal waren energiebedrijven goed voor 28 procent van de totale CO2-uitstoot.

CO2- uitstoot landbouw, industrie en bouwnijverheid hoger

Het cluster landbouw, industrie en bouwnijverheid heeft in het tweede kwartaal van 2018 bijna 2 procent meer CO2 uitgestoten dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De CO2-uitstoot van dit cluster bedroeg 24,5 procent van het totaal.

Transportsector stoot ook meer CO2 uit

De CO2-emissies van de transportsector stegen in het tweede kwartaal met ruim 1 procent. De transportsector was in het tweede kwartaal goed voor bijna 16 procent van de totale uitstoot. Met ruim 3 procent nam de uitstoot van de luchtvaart het sterkst toe binnen de transportsector. Dit komt grotendeels door meer vliegbewegingen.

Bron: CBS

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.