Kustwacht Caribisch gebied breidt uit


De Kustwacht gaat groeien. Met meer personeel ontwikkelt de organisatie zich tot een 24/7 opererende instantie.

Dat staat in het Jaarplan 2023 Kustwacht Caribisch gebied dat minister Ollongren van Defensie aan de Kamer stuurt.

De kustwacht groeit de komende jaren naar verwachting van ongeveer 265 medewerkers met tientallen voltijdbanen. De nieuwe medewerkers worden voornamelijk geworven in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Met de personele groei versterkt de Kustwacht onder meer het grenstoezicht. Daarnaast investeert de organisatie komend jaar in nieuw en bestaand materieel.

Groot domein

De Kustwacht is een belangrijke schakel in de rechtshandhavingsketen van het Caribisch deel van het Koninkrijk. De Kustwacht opereert in samenwerking met lokale, regionale en internationale partners (zoals de Verenigde Staten, Colombia en het Verenigd Koninkrijk), wat cruciaal is voor inzet in het maritieme domein. Een flink domein: het werkgebied rond en op de Boven- en Benedenwindse eilanden beslaat circa 300.000 vierkante kilometer, bijna vier keer de grootte van het Benelux-grondgebied.

Breed takenpakket

De organisatie is naast dienstverlening, zoals search and rescue, verantwoordelijk voor opsporings- en toezichthoudende taken in het Caribisch gebied. Hierbij valt te denken aan algemene politietaken, terrorismebestrijding en grensbewaking. Ook het bestrijden van mensensmokkel, mensenhandel en irreguliere immigratie vallen onder hun werkzaamheden.

Vooral in de drugsbestrijding was de Kustwacht afgelopen jaar uitzonderlijk succesvol, met een aanzienlijke hoeveelheid aan drugsonderscheppingen. Dat maakt dat de organisatie een belangrijke rol speelt in de strijd tegen internationale ondermijning.

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.