Koninklijke BLN-Schuttevaer en CBRB presenteren vernieuwde branche RI&E, interactieve tool en arbocatalogus op Maritime Industry


Sinds december 2016 is er een vernieuwde Branche RI&E voor de binnenvaart beschikbaar.

Een Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) is al sinds 1 januari 1994 verplicht voor alle werkgevers als uitwerking van de Arbeidsomstandighedenwet (arbowet).

Voor de binnenvaartbranche is er een RI&E ontwikkeld die, rekening houdend met de verschillende scheeps- en ladingtypen, erkend is door het Steunpunt RI&E Instrumenten.

Bedrijven met 25 medewerkers of minder die gebruik maken van dit instrument en onder deze branche vallen, hoeven de RI&E niet te laten toetsen door een kerndeskundige. De branche RI&E is namelijk al getoetst. En dat scheelt natuurlijk behoorlijk in de kosten.

De RI&E is door de arbo-werkgroep van werkgevers en werknemers ontwikkeld. Deze groep bestaat uit Koninklijke BLN-Schuttevaer, Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart, Nautilus International en CNV Vakmensen.

Interactieve tool

Voor leden van BLN-Schuttevaer en CBRB is er tevens een handige interactieve tool ontwikkeld die het maken en bijhouden van een RI&E vereenvoudigt in een online omgeving. Daarnaast kan men met de tool eenvoudig het verplichte Plan van Aanpak genereren.

Presentatie Branche RI&E en online tool

BLN-Schuttevaer en het CBRB presenteren de Branche RI&E en de nieuwe online tool op de beurs Maritime Industry in Gorinchem.

Waar en wanneer?

U bent van harte welkom op donderdag 31 mei tussen 15:00-16:00 uur op de beurs Maritime Industry in de Evenementenhal in Gorinchem. De presentatie vindt plaats in Restaurant 1.

Aanmelden

De sessie is gratis, maar graag willen zij vooraf weten hoeveel geïnteresseerden we zullen ontvangen. Aanmelden kan via info@bln.nl onder vermelding van “aanmelden RI&E bijeenkomst”. Graag ontvangen zij uw naam of namen indien meerdere personen aanwezig zullen zijn.

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.