Koning bezoekt verschillende waterstofprojecten in Duitsland – programma


Zijne Majesteit de Koning brengt op uitnodiging van minister-president Wüst van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen samen met staatssecretaris Vijlbrief van Economische Zaken en Klimaat op dinsdag 14 november een bezoek aan diverse waterstof gerelateerde bedrijven en instituten in Noordrijn-Westfalen.

Nederland wordt gezien als koploper in de groene waterstoftransitie en heeft de ambitie om zowel als importeur, producent en exporteur van waterstof een belangrijke rol te spelen. Waterstof speelt een cruciale rol bij de energietransitie, bijvoorbeeld in de industrie en transportsector. Hiervoor zijn zowel in Nederland als in Duitsland grote volumes groene waterstof nodig.
De deelstaat Noordrijn-Westfalen wil met behulp van waterstof een klimaatneutrale industriële regio ontwikkelen. Voor Nederland biedt dit strategische kansen als importhub en doorvoerland naar Duitsland. Tijdens het werkbezoek staan het realiseren van grensoverschrijdende transport- en opslaginfrastructuur, het waarborgen van leveringszekerheid en het versterken van de gezamenlijke kennis centraal.

Economische missie

Parallel aan het werkbezoek van de Koning vindt op 14 en 15 november een economische missie op waterstof plaats met deelname van een veertigtal Nederlandse bedrijven onder leiding van staatssecretaris Vijlbrief van Economische Zaken en Klimaat en Theo Henrar, voorzitter FME.

Chemiepark Marl

Koning Willem-Alexander start zijn bezoek met een gesprek met minister-president Wüst. Aansluitend bezoeken zij samen Chemiepark Marl. Daar krijgen zij uitleg over de geschiedenis van het park en spreken zij over de import en transport van waterstof en de toepassing van waterstof voor de industrie. Vervolgens krijgen zij een toelichting op het Rheticus project, een installatie die op innovatieve wijze met behulp van onder meer waterstof en kooldioxide nieuwe chemicaliën produceert. Tenslotte spreekt de Koning met leerlingen en opleiders over het belang van een goede vakopleiding die jonge werknemers klaarstoomt voor een loopbaan in de duurzame productie van chemicaliën.

Zentrum für Brennstoffzellen-Technik (ZBT)

In de middag gaan de Koning en de minister-president naar een onderzoeksinstituut voor brandstofcellen in Duisburg het Zentrum für Brennstoffzellen-Technik (ZBT), dat nauw samenwerkt met Nederlandse partner NedStack, Met deskundigen spreken zij over het ontwikkelen van technologie en het belang van een sterke maakindustrie voor deze technologieën in Europa.
Ook vinden er ontmoetingen plaats met deelnemers aan de economische missie. Vervolgens bezoeken Koning Willem-Alexander en minister-president Wüst het Testlab waar zij een toelichting krijgen op de ontwikkeling van brandstofcellen. Zij spreken met experts van het ZBT onder meer over testinstallaties voor het vullen van waterstoftanks en de analyse van waterstof. Hierbij is ook aandacht voor waterstoftankstations en het tanken van een waterstofauto. Met deze waterstofauto zullen de Koning en minister-president vervolgens naar de haven van Duisburg rijden.

Haven van Duisburg

De haven van Duisburg maakt zich op om overslagplaats voor schone energievormen te worden. Waterstof is daarbij cruciaal. Tijdens het programma in Duisburg stelt de Koning het Nederlandse hybride waterstofschip de MS Antonie officieel in gebruik. Om de export van Nederland naar Noordrijn-Westfalen te realiseren is het nodig om de relevante infrastructuur uit te breiden. Met dat doel worden tijdens een rondvaart in de haven van Duisburg (‘Duisport’) verschillende samenwerkingsovereenkomsten ondertekend over de aansluiting van nationale waterstofpijpleidingnetwerken en de Delta Rijn Corridor. Doel is dat in 2026 een tiental binnenvaartschepen met minimaal vier waterstofvulstations tussen Rotterdam, Duisburg en Keulen vaart.

Connecting en matchmaking event

In het Landschaftspark Duisburg-Nord, een historisch-industrieel hoogovencomplex uit 1902, wonen de Koning en de minister-president het “H2 connecting event: building inter-European hydrogen corridors’ bij. Op dit evenement ontmoeten ongeveer dertig private Duitse en Nederlandse spelers uit de waterstofketen elkaar met als doel het versnellen van de opbouw van een inter-Europese corridor. Aansluitend wordt in de Kraftzentrale een MKB Matchmaking event gehouden met honderd bedrijven uit beide landen. De Koning spreekt met een aantal betrokken ondernemers en kennisinstellingen.

Trade-dinner

Het werkbezoek wordt afgesloten met een ‘trade dinner’ met 250 bedrijven. Staatssecretaris Vijlbrief van Economische Zaken en Klimaat houdt een toespraak.

Vrijdag 27 oktober is Koning Willem-Alexander aanwezig bij de start van de aanleg van het eerste deel van het landelijke waterstofnetwerk in Rotterdam. In juni van dit jaar bracht hij een bezoek aan de Spaanse deelstaten Castilla-La Mancha en Andalusië in Spanje, gericht op de ontwikkeling van waterstof corridors en kennisuitwisseling. Eerder bracht hij bezoeken in het kader van waterstof aan de TU Delft (2021), Industriepark Kleefse Waard, de Rotterdamse haven en diverse projecten op de Noordzee (2022).

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.