Koning bezoekt met staatssecretaris Van der Maat MINDbase Rotterdam


Zijne Majesteit de Koning brengt met staatsecretaris Van der Maat van het ministerie van Defensie op woensdagmiddag 13 maart een werkbezoek aan MINDbase van het Commando Materieel en IT (COMMIT).

MINDbase is een innovatiehub waar ideeën en producten voor Defensie ontwikkeld worden. De hub is gevestigd op de RDM-Campus in een voormalige loods van de scheepswerf in de haven van Rotterdam waar startups en onderwijsinstellingen gevestigd zijn.

Het werkbezoek begint met een masterclass waarin verschillende use cases worden gepresenteerd en behandeld. De use cases bevatten innovaties die de krijgsmacht op dit moment aan het ontwikkelen is. Tijdens deze use cases wordt stilgestaan bij de integratie van AI en de relatie met personeel en het operationeel optreden van de krijgsmacht.

Vervolgens krijgen de Koning en staatssecretaris Van der Maat voorbeelden van praktijktoepassingen te zien. Zo wordt er uitleg gegeven bij een voertuig dat bestuurd wordt door telepresence. Via een virtual-realitybril is het mogelijk om op afstand een voertuig te besturen.
Ook wordt er kennisgemaakt met robothond Spot. De robothond maakt het mogelijk om op moeilijk toegankelijke plaatsen complexe taken uit te voeren. Spot kan bijvoorbeeld traplopen en met een manipulatorarm deuren openen en andere handelingen verrichten. Spot wordt daarom steeds vaker ingezet door Defensie.

Aansluitend worden Koning Willem-Alexander en de staatssecretaris aan de hand van een presentatie meegenomen in de ontwikkelingen op het gebied van de ‘High Energy Laser’, een wapensysteem dat het in de toekomst mogelijk maakt om op een efficiënte manier drones uit de lucht te halen. Ook wordt er dieper ingegaan op het gebruik van data en AI toepassingen.

De Koning legt regelmatig werkbezoeken af met een minister of staatssecretaris. Aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden laten de bewindspersonen de effecten van het beleid zien.

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.