KLM en bonden bereiken onderhandelingsresultaat cao grondpersoneel


Gisteren hebben KLM en de grondbonden CNV, De Unie, FNV, NVLT en VKP een onderhandelingsresultaat bereikt.

KLM is verheugd dat partijen gezamenlijk tot dit resultaat zijn gekomen.

Met deze overeenkomst wordt invulling gegeven aan voor KLM-medewerkers belangrijke onderwerpen, zoals loonsverhoging, werkdrukverlaging, opleiding & ontwikkeling en de vervanging van salarissystemen. Daarnaast zijn belangrijke afspraken gemaakt om tot doorbraken te komen op de grotere thema’s ‘duurzame inzetbaarheid’ en de roosterregeling. De bonden leggen het onderhandelingsresultaat de komende tijd voor aan hun achterbannen.

Bron: KLM

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.