Kennisuitwisseling duurzame infrastructuur gaat de grens over


Meer dan 350 experts en specialisten uit de hele wereld op het gebied van ecologie en infrastructuur treffen elkaar van 11 tot 14 september 2018 in het Evoluon in Eindhoven voor de IENE-conferentie.

Ter gelegenheid van de afronding van Meerjarenprogramma Ontsnippering (MJPO) vindt deze conferentie dit jaar in Nederland plaats.

Het Meerjarenprogramma Ontsnippering (MJPO) viert dat ze samen 178 ecologische knelpunten hebben opgelost. Rijkswaterstaat en de andere partners van het MJPO tekenen een intentieverklaring om de kennisuitwisseling rond aanleg en onderhoud van faunavoorzieningen voort te zetten.

Thema IENE-conferentie 2018

Het thema van de IENE-conferentie 2018 is ‘Crossing Borders for a Greener and Sustainable Transport Infrastructure’. Want daar gaat ontsnippering letterlijk en figuurlijk over: grenzen overschrijden om natuurgebieden duurzaam met elkaar te verbinden. Over de grenzen van gemeenten, provincies en zelfs landen. Onder de aanwezigen zijn naast experts en specialisten op het gebied van ecologie en infrastructuur ook aannemers en beleidsmakers uitgenodigd. De aanleg en het onderhoud van natuurverbindingen vraagt ook om een goede samenwerking over letterlijke en figuurlijke grenzen heen. Zowel bij het uitstippelen van het beleid, als het plannen, uitvoeren, beheren en ook het monitoren. En de deelnemers komen uit de hele wereld. Van Ghana tot de Verenigde Staten en van Japan tot Zweden.

Inhoud IENE-conferentie

Naast het verbinden van natuurgebieden staat de conferentie ook in het teken van andere aspecten rond en infrastructuur en natuur. Zoals bijvoorbeeld klimaatbestendige netwerken, duurzaam bermbeheer, hoe ga je om met de duizendknoop? Hoe richt je wegen in zodat je aanrijdingen met dieren voorkomt? En wat zijn de issues bij het beheer en onderhoud van faunavoorzieningen en ecoducten? Welke kansen zijn er om de biodiversiteit langs wegen en spoorwegen te vergroten? De conferentie duurt 4 dagen, bestaat onder andere uit 4 keynote sprekers, 150 presentaties, 13 workshops en 11 excursies aan natuurgebieden. Op de conferentie is ook een postergalerij te zien van 80 voorbeelden uit de hele wereld van waar infra en natuur elkaar raken.

Infra Eco Network Europe (IENE)

Het Infra Eco Network Europe (IENE) is een internationaal netwerk van experts op het gebied van ecologie en transportinfrastructuur. Leden van het IENE zijn medewerkers van diverse overheden, kennisinstituten en universiteiten, NGO’s en onderzoeksbureaus. Een belangrijk forum van het IENE is de tweejaarlijkse conferentie. Het IENE-congres wordt dit jaar georganiseerd door het Meerjarenprogramma Ontsnippering (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Prorail en provincies), de Vlaamse Overheid, de provincies Noord-Holland en Noord-Brabant en Wageningen University & Research.

Meerjarenprogramma Ontsnippering (MJPO)

Het MJPO is een samenwerkingsverband van Rijkswaterstaat, Prorail en provincies dat werkt aan ontsnippering van de natuur door het realiseren van onder andere ecoducten, ecoduikers, faunatunnels en makkelijk uittreedbare oevers rondom bestaande rijkswegen en -vaarwegen. Zo kunnen bijvoorbeeld wilde zwijnen, otters, herten, dassen, salamanders, kikkers en zelfs vleermuizen weer veilig oversteken. Deze dieren krijgen zo meer leefruimte, toegang tot voedsel en schuilplaatsen en ze vinden makkelijker een geschikte partner. De kans op faunaslachtoffers door aanrijdingen met weg- en treinverkeer of verdrinking neemt ook af. Het MJPO is gestart in 2004 en wordt dit jaar afgerond. Aan het eind van het jaar (en iets daarna) zijn er dan 178 knelpunten tussen de rijksinfrastructuur (weg, spoor en kanalen) en het Natuurnetwerk Nederland opgelost. Dit door het realiseren van meer dan 500 maatregelen.

Bron: Rijkswaterstaat

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.