Jan De Nul zorgt voor schone stranden aan de Zuid-Franse kust


Frankrijk schakelt de milieu-expertise van Jan De Nul Group in om de met olie vervuilde stranden aan de Middellandse Zee te zuiveren.

Envisan, de milieudochter van de bagger- en bouwgroep, ondertekende deze week een contract met het Franse bedrijf Le Floch Dépollution voor het reinigen van het vervuilde zand in Envisans grondreinigingscentrum nabij Toulon. Le Floch Dépollution staat in opdracht van verzekeringskantoren van de rederijen in om de gevolgen van maritieme calamiteiten in de departementen van de Côte d’Azur en de Var aan te pakken.

Begin oktober kwamen twee schepen met elkaar in aanvaring op de Middellandse Zee. Hierdoor ontstond een lek in de brandstoftanks. Een deel van de vervuiling werd meteen op zee gecapteerd, maar een ander groot deel bereikte na enkele dagen de stranden van Zuidwest-Frankrijk. De prefectuur van het Var-department werd genoodzaakt om de stranden te sluiten voor het publiek. Tot op vandaag spoelen er nog steeds olieresten aan op de stranden.

Envisan krijgt het mandaat om al het verontreinigde zand in zijn grondreinigingscentrum nabij Toulon te verwerken, waar het met fysicochemische wassing gereinigd zal worden. Voorlopig gaat dit over ongeveer 2.000 ton zand, maar aangezien er nog steeds vervuiling aanspoelt, kan deze hoeveelheid nog toenemen.

Momenteel bekijkt Envisan in overleg met lokale milieu-instanties of het mogelijk is om het schone zand na de behandeling te hergebruiken om de afgegraven stranden opnieuw aan te zuiveren. Een mooi voorbeeld van circulaire economie.

Het grondreinigingscentrum van Envisan nabij Toulon

Als milieubedrijf heeft Envisan de afgelopen jaren een netwerk aan verwerkingscentra van gronden en sedimenten uitgebouwd. Vijf centra in België en een in Zuid-Frankrijk nabij Toulon. Het Franse centrum, open sinds 2015, biedt de Mediterraanse bouw- en maritieme sector een oplossing voor verontreinigde gronden en baggersedimenten. In dit centrum kunnen sedimenten worden gedroogd in lagunes en/of door middel van filterpersen. Sinds dit jaar beschikt het centrum ook over een fysicochemische installatie die zwaar vervuilde gronden en sedimenten kan wassen en opnieuw schoonmaken (valoriseren).

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.