Jan De Nul start met de werken in Taiwan


Jan De Nul Group is gestart met de werken voor de bouw van het Changhua windpark voor de kust van Taiwan.

Het contract werd op 30 april 2018 in Taipei ondertekend en is het eerste offshore windproject buiten Europa voor Jan De Nul.

In een eerste fase worden de kabels aan land geïnstalleerd. De eerste spadesteek vond plaats op 25 augustus 2018 in de aanwezigheid van de klant Taiwan Power Company, lokale stakeholders en vertegenwoordigers van het uitvoerende consortium Jan De Nul-Hitachi.

De kabels worden in een ondergronds geul van 13 kilometer gelegd en dienen voor een verbinding van het bestaande substation aan land met de kabelinterface aan de kust. Op die interface zal in de loop van 2020 de onderzeese kabel worden aangesloten om zo het offshore windpark met het vasteland te connecteren.

Deze onshore installatiewerken zullen 20 maanden in beslag nemen.

Het Changhua offshore windpark

Het Changhua offshore windpark zal 21 offshore windturbines van 5,2 MW elk bevatten, voor de kust van Fangyuan in West-Taiwan.

Het contract van Jan De Nul voor dit project omvat het volledige ontwerp, de fabricatie en de installatie van alle funderingen, het leveren en leggen van de off- en onshore kabels, het upgraden van de elektrische installaties en het transformatorstation en het plaatsen van de windturbines, evenals het onderhoud voor een periode van vijf jaar.

Hitachi is verantwoordelijk voor de bouw, de montage, de werking en het onderhoud (O&M) van de offshore windturbines met “downwind rotor”, een type rotor bestand tegen hevige rukwinden. Een bijzonder aspect van het ontwerp is overigens dat de funderingen en windturbines bestand moeten zijn tegen tyfoongolven en -winden en tegen seismische belastingen.

De bouw van de windturbines is gepland voor 2019 om ze begin 2020 te kunnen installeren. De testfase is voorzien in de zomer van 2020 en de totale oplevering eind december van datzelfde jaar.

Bron: Jan De Nul

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.