Jan De Nul Group 2017: met vertrouwen vooruit


Het jaar 2017 gaf niet de verhoopte doorstart voor de mondiale economie en het wereldwijde investeringsklimaat.

De baggermarkt toonde zelfs een inkrimping. Daarnaast hielden de lage olie- en gasprijzen de olie- en gasmarkt in spaarmodus. Lichtpunt is evenwel de groeiende bewustwording van de klimaatverandering en energiewende. Hierdoor ervaart Jan De Nul Group een verhoogde activiteit in de markt van offshore hernieuwbare energie, ook buiten Europa. Naast zijn maritieme activiteiten blijft Jan De Nul Group verder zijn kennis en expertise inzetten op de civiele en milieumarkt.

Deze marktevoluties in 2017 resulteerden voor Jan De Nul Group in een jaaromzet van 1.758 miljoen euro. Voor het eerst, na een periode van zes opeenvolgende jaren, blijft de groep onder de 2 miljard euro. Belangrijker evenwel is de aanhoudende, zelfs stijgende, winstgevendheid van Jan De Nul Group’s activiteiten. De EBITDA in 2017 bedroeg 365 miljoen euro en liep op tot 21% van de omzet, een stijging van de EBITDA-marge met maar liefst 4% van jaar op jaar. Bovendien beschikt Jan De Nul Group voor de toekomst over een goed gevuld orderboek van 2,61 miljard euro, in lijn met de voorgaande jaren.

Jan De Nul Group behoudt zijn primaire focus op het succesvol uitvoeren van zijn kernactiviteiten, zijnde de maritieme werken, zowel bagger- als offshore activiteiten, civiele werken en milieuwerken. De groeiende diversificatie én integratie van activiteiten zorgen ervoor dat de groep zich sterk houdt, ook bij een tijdelijke terugval van deelmarkten. De groep bewees de meerwaarde van een geïntegreerde aanpak onder andere bij de uitvoering van volgende multidisciplinaire projecten:

– De uitbreiding van het grondgebied van Monaco met 6 hectare op zee waarbij de baggerdivisie instaat voor het bagger- en landwinningswerk, de milieudivisie voor de verwerking van de gecontamineerde sedimenten en de offshore divisie voor de onderzeese rotsinstallaties;
– Het ontwerp en de bouw van twee Gravity Based Foundations (GBF) voor het Deense windpark Kriegers Flak waarbij de civiele divisie verantwoordelijk is voor de constructie van de GBF’s en de offshore divisie de structuren op zee installeert en stabiliseert.

De jonge multifunctionele vloot, het uitgebreide materieelpark, en de ervaren en vakkundige medewerkers van Jan De Nul Group zorgen voor de hoge mate van performantie in ieder project.

Jan De Nul Group wordt nog steeds gekenmerkt door zijn diverse maritieme activiteiten. In 2017 was Jan De Nul Group onder meer actief op grote haveninfrastructuurwerken in Frankrijk (Calais), Marokko (Nador), India (Mumbai), Mozambique (Maputo), Ghana (Takoradi), en Colombia (Buenaventura), op landwinningsprojecten in Monaco, Taiwan, Indonesië, Mexico, Bahama’s en Panama en diverse onderhoudsbaggerwerken en kustbeschermingswerken wereldwijd.

Binnen de maritieme cluster biedt de offshore divisie van Jan De Nul Group zowel voor de hernieuwbare energiemarkt als de olie- en gasmarkt gespecialiseerde diensten aan voor de installatie van structuren op zee. Jan De Nul Group biedt de diensten vaak gecombineerd aan (multi-contract) of turnkey op EPCI-basis (Engineering, Procurement, Construction, Installation). De offshore markt wordt momenteel gedreven door de hernieuwbare windenergiesector, waarin Jan De Nul Group zijn diensten verder uitbreidt, ook geografisch. In 2017 leverde de groep met succes het windmolenpark Nobelwind (België) op, en werkte actief mee aan de bouw van de offshore windparken van onder meer Tahkoluoto (Finland) en Blyth (UK). Daarnaast werden ook verschillende kabelinstallatieprojecten in en buiten Europa gerealiseerd.

De civiele afdeling van Jan De Nul Group is hoofdzakelijk actief in de Benelux met focus op het ontwerp, de engineering en de uitvoering van complexe gebouwen en infrastructuurprojecten. Jan De Nul Group is hierbij ook gekend als een betrouwbare PPS-partner (Publiek-Private Samenwerking). In september 2017 werd de A11-snelweg tussen Brugge en Knokke succesvol en precies binnen de gestelde uitvoeringstermijn opgeleverd. In Nederland bouwt de groep mee aan de Prinses Beatrixsluis. Ook ondertekende het consortium met Jan De Nul Group voor de langverwachte renovatie van de Leopold II-tunnel in Brussel.

Funderingsspecialist Soetaert maakt integraal deel uit van Jan De Nul Group’s aanbod voor werken wereldwijd. Soetaert was in 2017 actief in Panama (kadebouw voor PSA Panamá), Frankrijk (vibroflotatie in de haven van Calais), Nederland (dam- en diepwanden voor de Beatrixsluis) en België (meer dan 150 werven).

Sanering van bodem en grondwater, milieubaggeren en sedimentbehandeling, en verwerking en valorisatie van afval zijn de activiteiten die uitgevoerd worden door de milieudivisie van Jan De Nul Group. 2017 kenmerkte zich door een verdere uitbreiding van het netwerk aan grond- en sedimentverwerkingscentra in Europa en de verhoogde samenwerking met de bagger- en civiele afdelingen binnen de groep. Zo was Envisan internationaal actief in Malta (Valetta), Zweden (Oskarshamn) en Noorwegen (Trondheim).

Daarnaast combineert Jan De Nul Group, via zijn brownfield ontwikkelaar PSR, saneringswerken en civiele bouw met projectontwikkeling.

Omzet en resultaat

Jan De Nul Group behaalde in 2017 een omzet van 1.758 miljoen euro. Belangrijker evenwel is de aanhoudende, zelfs stijgende, winstgevendheid van Jan De Nul Group’s activiteiten. De EBITDA in 2017 bedroeg 365 miljoen euro en liep op tot 21% van de omzet, een stijging van de EBITDA-marge met maar liefst 4% van jaar op jaar. De nettowinst bedroeg 70 miljoen euro.

De omzet kan opgesplitst worden in 72% bagger- en offshore activiteiten, 24% civiele activiteiten en 4% milieuactiviteiten. De verhouding van de activiteiten tot de omzet is in lijn met voorgaande jaren.

Solide financiële structuur

Eind 2017 bereikte de solvabiliteitspositie van Jan De Nul Group een ongeziene hoogte, met een ratio van maar liefst 75%. Deze sterke solvabiliteitscijfers blijven en zijn het directe resultaat van de jarenlange winstreservering.

Dit laat de groep toe zijn investeringen over de jaren heen grotendeels uit eigen cashflow te financieren. Zelfs met de continue investerings- en vernieuwingspolitiek is Jan De Nul Group nu voor het vierde jaar op rij volledig netto schuldenvrij. De netto cashpositie (overschot) eind 2017 bedroeg 345 miljoen euro.

Stabiel orderboek

2017 sloot af met een orderboek van 2,61 miljard euro, een stabiel cijfer over de jaren heen. Het orderboek van Jan De Nul Group bevat verschillende uitdagende projecten:

In Mumbai (India) verdiept en verbreedt Jan De Nul Group in joint venture het toegangskanaal naar de haven van Jawaharlal Nehru Port. De werken gingen van start in 2017. De te baggeren gebieden omvatten het 35,5 kilometer lange toegangskanaal en diverse draaikommen en ankerplaatsen. In totaal moet er ruim 40 miljoen kubieke meter zand, slib, klei en rotsgesteente worden verwijderd. Jawaharlal Nehru Port is India’s grootste containerhaven en kan na oplevering van het project grotere containerschepen ontvangen.

In Cotonou (Benin) zal in opdracht van de lokale overheid een onderzeese golfbreker van vier kilometer voor kustbescherming worden gebouwd.

In Texel zal de ruim drie kilometer lange Prins Hendrikzanddijk, aan zeezijde versterkt worden met zand. Hierdoor krijgt Texel er 200 hectare bij. Vanaf 2018 zal Jan De Nul Group vóór de huidige dijk een dynamisch, uniek natuurgebied bouwen met duinen, kwelder en strand. De versterking van de Prins Hendrikzanddijk is een onderdeel van de grote dijkversterkingsoperaties in Nederland

In Duitsland zal Jan De Nul Group 32 windturbines van elk 6.33 MW op zee installeren voor het offshore windpark Trianel Borkum II. Jan De Nul Group is er ook verantwoordelijk voor de elektrische en mechanische oplevering van de windturbines. De groep heeft in Duitsland ook nog drie andere offshore windprojecten lopen: de installatie van de HVAC-exportkabel voor het windpark Trianel Borkum II, de installatie van de HVAC-exportkabel voor het windpark Borkum Riffgrund II, en de installatie van 36 funderingen voor het windpark Borkum Riffgrund II.

In België zal het consortium met Jan De Nul Group, CIRCUL 2020, de renovatiewerken in de Brusselse Leopold II-tunnel uitvoeren. Het betreft een renovatie- en onderhoudscontract voor de komende 25 jaar. De voorbereidende werken gaan van start in mei 2018. Met zijn 2,5 kilometer is de Leopold II-tunnel de langste en een van de meest complexe verkeerstunnels in de Belgische hoofdstad.

In het voorjaar van 2018 wist Jan De Nul Group nog verschillende contracten te ondertekenen, waaronder twee grote contracten voor de bouw van twee offshore windturbineparken in Taiwan: het Formosa 1 (fase 2) offshore windturbinepark en het Changhua Offshore Windfarm Phase 1 Project. Ook de andere divisies van de groep kregen een aantal contracten toegewezen, wat Jan De Nul Group met volle vertrouwen doet kijken naar de toekomst.

Strategische investeringen

In de zomer van 2017 werden de multipurpose schepen Adhémar de Saint-Venant en Daniel Bernoulli opgeleverd in China. De schepen gingen onmiddellijk na hun oplevering aan het werk voor onder andere rotsinstallatiewerken, trenching operaties, de installatie van een grindbed en het ballasten van Gravity Based Foundations. Activiteiten die de veelzijdige inzetbaarheid van deze nieuwe schepen aantonen.

In 2017 werden drie hoppers besteld, twee met elk een capaciteit van 6.000 m³ en een 18.000 m³ hopper. Zo zet Jan De Nul Group traditioneel in op het marktleiderschap via zijn gediversifieerde en moderne vloot. De twee 6.000 m³ hoppers zullen gebouwd worden door Keppel Offshore & Marine in Singapore, met oplevering eind 2019 en eerste helft 2020. De grote hopper zal gebouwd worden in China door COSCO, met een oplevering voorzien in 2020.

De nieuwste en grootste zelfvarende cutterzuiger Willem van Rubroeck werd in augustus 2017 op de scheepswerf Uljanik in Kroatië te water gelaten. De bouw van het schip loopt evenwel vertraging op als gevolg van herstructuringen op de scheepswerf. De oplevering staat nu gepland voor het najaar 2018.

De bouw van drie hoppers met elk een capaciteit van 3.500 m³ op de scheepswerf van Keppel Singmarine in China verloopt vlot. De oplevering van deze schepen is gepland voor de tweede helft van 2018 en de eerste helft van 2019. De schepen worden genoemd naar de Portugese ontdekkingsreizigers Afonso de Albuquerque, Diogo Cão en Tristão da Cunha.

Naast de vloot investeert Jan De Nul Group ook continue in de ondersteuning van haar andere activiteiten o.a. in funderingsinstallaties, divers droog materieel, grondverwerkingscentra en gronden voor projectontwikkeling.

Bron: Jan de Nul

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.