Jan De Nul beschermt de stranden van Benin


In-house ontwerp zal zorgen voor kusttoerisme in Benin.

Vorige week werd in Benin het startsein gegeven voor omvangrijke kustbeschermingswerken ter hoogte van de kustplaatjes Avlékété en Djégbadji, deel van de kuststad Ouidah. Begin 2018 koos het Ministère de Cadre de Vie et du Développement durable (Ministerie van Welzijn en Leefomgeving) voor het in-house ontwikkelde concept van Jan De Nul Group waarbij voor de kust een onderwaterberm wordt aangelegd die de kustlijn moet beschermen tegen de werking van de zee.

“Onze ingenieurs hebben het afgelopen jaar de nodige studies uitgevoerd en aan de hand van modeltesten aangetoond dat dit concept duurzaam is én werkt. We zijn dan ook fier dat we ons concept op deze schaal in Benin kunnen realiseren en hopen hiermee ook andere kwetsbare kusten in Afrika en elders in de wereld te kunnen helpen,” zegt Filip Morobé, Area Director Africa bij Jan De Nul Group.

De kust van Benin is sterk onderhevig aan erosie door haar ligging aan de Atlantische Oceaan. Het verdwijnen van de stranden wordt nog versterkt door de bouw van verharde dijken. Hierdoor kan het kusttoerisme zich niet ontplooien. In haar Plan d’Action Gouvernement zet de regering extra in op de bescherming van de kust.

Donderdag woonden de klant, lokale politici, het projectteam van Jan De Nul Group en andere prominenten de eerste steenstortactiviteiten van de zijdelingse stenenstorter Pompeï bij nabij Avlékété.

Duurzaam en onder water

Het ontwerp van Jan De Nul Group is een onderwaterberm op ongeveer 150 meter vóór de kust. De berm zorgt ervoor dat de kracht van de golven van de Atlantische Oceaan gebroken wordt nog voor ze de kust bereiken. Tussen de berm en de kust ontstaat een golfluw klimaat. De impact op de stranden zal hierdoor aanzienlijk verlagen, waardoor het zand zich minder zal verplaatsen en de erosie zal afnemen.

Doordat de berm onder water ligt, wordt het zicht op de horizon niet verstoord. Jan De Nul Group heeft van het begin af ingezet op het behoud van dat esthetische karakter, wat zeer belangrijk is in de context van de regeringsplannen om ten volle in te zetten op het kusttoerisme in Benin.

Steenstorten en stranden aanzuiveren

De werken gingen in februari 2018 van start met de aanvoer van de granietrots uit binnenlandse en buitenlandse steengroeves.

Vandaag starten de steenstortactiviteiten ter hoogte van Avlékété over een afstand van 2 kilometer. Daarna volgen nog twee steenstortcampagnes, telkens over een afstand van twee kilometer, een nabij Avlékété en een andere nabij Djégbadji.

Na de bouw van de onderwaterberm zullen sleephopperzuigers van Jan De Nul Group de aangetaste stranden opnieuw aanvullen met nieuw, gebaggerd zand.

De werken lopen tot 2021.

Bron: Jan De Nul

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.