Jan De Nul bereikt belangrijke mijlpaal in Fase 2 van het Formosa 1 OWF-project


Jan De Nul Group heeft een belangrijke mijlpaal bereikt in Fase 2 van het Formosa 1 OWF-project: alle 20 monopiles voor de funderingen hebben de EEW SPC-werf in Duitsland verlaten aan boord van twee zwaar belastbare transportschepen.

Beide schepen zetten nu koers naar de haven van Taichung, de rangeerhaven voor het OWF-project in Taiwan. United Wind Logistics was verantwoordelijk voor het transport.

Dit transport is een belangrijke stap in de aankoopfase van dit project. Nu deze wezenlijke onderdelen voor de OWF-constructie gemobiliseerd zijn, zullen de eigenlijke installatiewerken op de werf zelf heel snel van start kunnen gaan.

Lokale leveringsketen

Naast deze aankoop en andere overzeese diensten heeft Jan De Nul Group ook verschillende service- en onderaannemingsovereenkomsten met lokale bedrijven in Taiwan zelf afgesloten. Nadat Taichung werd aangeduid als rangeerhaven voor het project heeft Jan De Nul een lokale leveringsketen opgezet, onder andere voor de productie van breukstenen voor de erosiebescherming rondom de funderingen, de aanlevering van deze breukstenen, de opslag en het transport van de funderingen, de installatie van ondergrondse kelderinfrastructuur ter bescherming van de verbinding tussen onderzeese kabels en landkabels en de installatie van landkabels.

Philippe Hutse, Offshore Director bij Jan De Nul Group: “Dankzij de maritieme activiteiten die we in de voorbije jaren in deze regio hebben uitgevoerd, hadden we al een omvangrijk lokaal netwerk kunnen opbouwen. In de voorbije maanden hebben we voor dit project in Taiwan meerdere overeenkomsten afgesloten met lokale leveranciers. Deze contracten passen perfect binnen onze filosofie om de lokale leveringsketen zoveel mogelijk bij onze werken te betrekken.”

Het Formosa 1-offshore windmolenpark

Het Formosa 1-offshore windmolenpark ligt op drie kilometer van de kust van Miaoli. Fase 1 van het Formosa 1 OWF-project omvatte de installatie van twee demonstratieturbines van Siemens van 4 MW, de allereerste offshore turbines die voor de kust van Taiwan geïnstalleerd werden. Fase 2, het contract dat aan Jan De Nul Group werd toegekend, omvat de uitbreiding van Fase 1 met nog eens twintig turbines van 6 MW met een totale outputcapaciteit van 120 MW.

De opdracht voor Jan De Nul omvat de aankoop en installatie van de WTG-funderingen, met inbegrip van de erosiebescherming en kabels. De bouw zal in 2019 afgerond zijn.

Fase 2 van het Formosa 1-offshore windmolenpark is eigendom van Formosa I Wind Power Co. Ltd., een joint venture tussen Ørsted A/S (35%), JERA (25%, Macquarie Capital (25%) en Swancor Renewable Energy Co. Ltd (15%).

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.