Jaarverslag Havenbedrijf Rotterdam 2018: Ruimte voor vandaag en morgen


“Onze wereld verandert ingrijpend en snel. Wereldwijde ontwikkelingen als de energie- en grondstoffentransitie, digitalisering en veranderende goederenstromen hebben verstrekkende gevolgen voor al onze activiteiten.

Flexibiliteit en aanpassingsvermogen zijn daarom geboden bij het verder ontwikkelen en vernieuwen van het Rotterdamse haven- en industriecomplex. Om welvaart in onze regio, Nederland en Noordwest-Europa op peil te houden, moeten we voldoende ruimte creëren voor de ontwikkelingen van vandaag en morgen. Onze strategie is dan ook vooral gericht op innovatief vermogen, verbreding van het portfolio en versterking van het vestigingsklimaat.”

Dat zegt Allard Castelein, CEO van Havenbedrijf Rotterdam in een toelichting op het jaarverslag 2018 dat vandaag online is verschenen.

Containeroverslag stuwende kracht

De totale overslag steeg in 2018 met 0,3%. De containeroverslag groeide, gemeten in de standaard containermaat TEU, met 5,7%. Het netto bedrijfsresultaat liet een lichte stijging zien en bedroeg € 254,1 miljoen (2017: € 247,3 miljoen) vooral als gevolg van lagere rentelasten. Dit resultaat stelt ons in staat om te blijven investeren in het bestaande haven- en industriecomplex en tegelijkertijd nieuwe initiatieven op het gebied van vooral energietransitie en digitalisering te omarmen en ontwikkelen.

Belang Rotterdamse haven voor Nederland

We werken voortdurend aan het vergroten van onze toegevoegde waarde. Onderzoek toont aan dat de Rotterdamse haven 45,6 miljard euro bijdraagt aan het bruto binnenlands product. In en rondom de haven wonen ongeveer 1,2 miljoen mensen en de haven biedt direct en indirect werk aan 385.000 mensen in Nederland (bron: Erasmus Universiteit Rotterdam, Het Rotterdam Effect, uitgebracht in november 2018. Een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving voor omwonenden en werknemers in de haven is van belang voor het creëren van economische en maatschappelijke waarde.

Investeringen

Onze bruto-investeringen stegen in 2018 met 91% naar € 408,1 miljoen, het hoogste bedrag sinds de aanleg van Maasvlakte 2. Verreweg het grootste deel van dit bedrag gebruikten we voor verdere verbetering van de logistieke bereikbaarheid van de Rotterdamse haven, zoals de start van de aanleg van de Container Exchange Route en de bouw van het Prinses Amaliaviaduct. Samen met partners werken we ook aan een efficiëntere afhandeling van scheepvaartverkeer. In 2018 lanceerden we bijvoorbeeld Pronto, de digitale applicatie die wachttijden van schepen met 20% verkort. Ook namen we in 2018 een minderheidsbelang in de haven van Pecém, Brazilië. We willen deze haven ontwikkelen tot een zelfvoorzienend, groeiend duurzaam en winstgevend complex. Wij bieden hen de benodigde kennis en (financiële) middelen tegen een voor ons aantrekkelijk rendement.

Veiligheid

Samen met onze partners handelden wij in juni 2018 accuraat na de oliemorsing van de Bow Jubail in de 3e Petroleumhaven. De nadelige gevolgen voor bedrijvigheid en milieu bleven hierdoor relatief beperkt. Er was ook aandacht voor cybersecurity. In 2018 lanceerden we het Haven Cybermeldpunt, voor de melding van grootschalige IT-verstoringen. Deze maatregel draagt bij aan de digitale weerbaarheid en veiligheid in de Rotterdamse haven.

Schoon, hernieuwbaar en duurzaam

Belangrijk in het realiseren van onze ambitie om koploper te zijn in de Energietransitie is het rapport ‘In drie stappen naar een duurzaam industriecluster Rotterdam-Moerdijk’. Dit rapport verscheen in 2018 als onderdeel van het nationale concept Klimaatakkoord. Tegelijkertijd boekten we voortgang in het voorbereiden van diverse projecten, zoals de benutting van restwarmte en de afvang, het transport en de opslag van CO2 onder de Noordzee. Ook zetten we in op digitalisering om de haven en handelsstromen nog efficiënter te maken.

Ons geïntegreerde jaarverslag is in overeenstemming met de Global Reporting Initiative (GRI) Standards voor duurzaamheidsverslaggeving. De externe accountant heeft zowel de financiële gegevens als niet-financiële informatie in ons jaarverslag gecontroleerd en voorzien van een geïntegreerde controleverklaring.

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.