Insolventieprocedures in goede banen leiden met behulp van hybride taxatieprocessen


De coronapandemie heeft de wereldeconomie in 2020 hard geraakt en heeft enorme uitwerkingen gehad op de activiteiten van veel bedrijven.

De industrie zag zich tegelijkertijd geconfronteerd met nieuwe richtlijnen, het wegvallen van klanten en beperkingen voor medewerkers, waardoor een snelle reactie en deels zelfs een volledige nieuwe aanpak was vereist. Niet elk bedrijf kon zich snel genoeg aanpassen aan de nieuwe omstandigheden. Al tijdens de pandemie werd dan ook het einde van veel bedrijven voorspeld en werd een faillissementsgolf verwacht. Maar dankzij coronasteunpakketten konden de meeste bedrijven worden gered.

Snel naar het jaar 2022. Covid is er nog altijd, maar veel beperkingen zijn opgeheven. Echte verlichting levert dit voor de economie echter niet op. Door de gespannen geopolitieke situatie storten handelsroutes in – met als gevolg gebrek aan grondstoffen, logistieke problemen en ook stijgende prijzen voor in- en verkoop. Hiermee wordt het risico op faillissement weer verhoogd.

De insolventieprocedure als kans

Een faillissement ontstaat als een bedrijf zijn betalingsverplichtingen tegenover schuldeisers niet meer kan voldoen. In dat geval moeten er andere manieren worden gezocht om de schulden te vereffenen. Een faillissement maakt dat mogelijk. Curatoren bepalen daarbij wat de waarde van de failliete boedel is en hoe deze onder de schuldeisers kan worden verdeeld. Ook bepaalt de curator of de bedrijfsactiviteiten moeten worden beëindigd of dat het mogelijk is om het bedrijf te saneren. In deze periode is het vooral nodig om snel en zorgvuldig te handelen om de beste oplossing voor alle betrokken partijen te vinden. Dit omvat het op locatie bepalen van de omvang van de failliete boedel, inclusief eventuele rechten van derden, en een snelle melding van nauwkeurige, marktconforme liquidatie- en voortzettingswaarden. Want liquiditeit door verkoop is bij veel faillissementen een belangrijk aspect. Door het verkopen van bedrijfskapitaal kunnen openstaande rekeningen worden voldaan en verschuldigde salarissen worden uitbetaald.

Met een deskundige partner nauwkeurige en snelle taxaties ontvangen

Het opstellen van een dergelijk deskundig taxatierapport over het huidige machinepark is echter een extra inspanning voor de curator, waardoor onnodige vertraging kan ontstaan in een situatie waarin het draait om snelheid. Door samen te werken met bedrijven die gespecialiseerd zijn in de taxatie en verkoop van gebruikte machines, kan hierbij de beste service worden verleend. Door een transparante, begrijpelijke en voordelige taxatie wordt de insolventieprocedure enorm vereenvoudigd en is ook bij grotere procedures een betrouwbare waardebepaling gegarandeerd.

Specialisten als Valuplex onderscheiden zich hierbij in het bijzonder vanwege hun gecentraliseerde beoordeling en hybride werkverdeling. Door het combineren van op gegevens en op ervaringen gebaseerde beoordelingen ontvangen curatoren nauwkeurige taxaties – en dankzij het internationale team zelfs in heel Europa.
Activa verkopen tegen topprijzen

Dat Valuplex een snelle en nauwkeurige taxatie kan bieden, ligt niet in de laatste plaats aan de samenwerking met industrieel veilinghuis Surplex, dat zich heeft gespecialiseerd in de handel met gebruikte machines. „Een opkoper gaat voor zijn taxatie alleen af op de waarde, die hij zeker denkt te behalen op zijn platform”, legt Christoph Partzsch, bedrijfsleider van Valuplex, uit. „Hoe hoger de via het platform te behalen verkoopprijzen zijn, des te hoger is automatisch ook de inschatting van de waarde van de artikelen.”

De samenwerking met een goede partij voor de verkoop van industriële goederen is daarom ook van centraal belang voor de curator. Zo kunt u zich concentreren op de juridische formaliteiten, terwijl de taxatie en daaropvolgende verkoop van de activa aan professionals worden overgedragen.

Industriële veilinghuizen zoals Surplexbieden een deskundige totaalservice aan, waarbij de wereldwijde marketing en facturering, alsmede demontage, transport en douaneformaliteiten zijn inbegrepen. Zo is het mogelijk om aan gestelde termijnen te voldoen en de insolventieprocedure met succes af te ronden.

En hoewel de verwachte faillissementsgolf in eerste instantie is uitgebleven, is de stemming op de markt nog steeds onrustig. Faillissementen kunnen echter ook kansen bieden om kapitaal beschikbaar te maken, waarmee herstructureringen mogelijk kunnen worden gemaakt. Hierbij is snel en gestructureerd handelen cruciaal. Door de samenwerking met industriële taxateurs als Valuplex en veilinghuizen als Surplex, kunnen curatoren en hun adviseurs inspanningen besparen en de procedure daardoor snel en voordelig afronden.

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.