Innovation Expo: genomineerden Waterinnovatieprijs bekend


Tijdens de Innovation Expo in Rotterdam zijn de genomineerden voor de Waterinnovatieprijs 2018 bekend gemaakt door de Unie van Waterschappen.

Innovatieve projecten zoals een slim watersysteem voor sportvelden en een grofzandbarrière voor dijken zijn in de race voor de prijzen die op 29 november worden uitgereikt.

Twaalf innovaties maken kans op de prijs in vier verschillende categorieën. De categorieën beslaan de kerntaken van de waterschappen: Waterveiligheid, Schoon water en Voldoende water. De waterschappen willen zo duurzaam en efficiënt mogelijk werken en zoeken daarom continu naar manieren om het werk beter, sneller, duurzamer en goedkoper te kunnen doen. Naast deze drie categorieën vraagt de Unie van Waterschappen in een vierde categorie bijzondere aandacht voor het onderwerp circulaire economie.

Extra aandacht voor circulaire economie

Hein Pieper, bestuurslid Unie van Waterschappen: “De waterschappen hebben dagelijks te maken met de gevolgen van klimaatverandering. We passen ons daarop aan, maar willen ook verdere klimaatverandering zoveel mogelijk beperken. Dat betekent dat we graag ons steentje bijdragen aan het verduurzamen van Nederland. Het hergebruiken van materialen of het terugwinnen van grondstoffen uit afvalwater zijn hier belangrijke stappen in. Wij hopen met deze categorie innovatieve ideeën op dit vlak te stimuleren en mensen te inspireren hiermee aan de slag te gaan.”
Er zijn 124 inzendingen binnengekomen in de verschillende categorieën. Juryvoorzitter Lidewijde Ongering (secretaris-generaal Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) maakte na een zorgvuldige selectie op de Innovation Expo de genomineerden bekend.

Lidewijde Ongering: “Als Nederland waterland tonen we al eeuwenlang aan te innoveren als het waterbeheer daarom vraagt en mijn inzichten vanuit de Waterinnovatieprijs hebben mij alleen maar gesterkt in het idee dat de watersector van Nederland een wereldwijde referentie is voor innovatief waterbeheer.”

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.