Inhijsen draaibrug Montfoort via livestream te volgen; 25 februari 2023


De renovatie van de draaibrug Montfoort is in volle gang.

Rijkswaterstaat werkt volop aan het bewegingswerk, de bediening van de brug en het herstel van de kademuren. De 2 brugdelen van de draaibrug zijn opgeknapt en worden in het weekend van 25 en 26 februari 2023 teruggeplaatst met een hijskraan.

Dit bijzondere schouwspel is voor iedereen te volgen via een livestream.

De tijdelijke hulpbrug voor (brom)fietsers, voetgangers en de hulpdiensten blijft tijdens de volledige renovatie in gebruik. Tot die tijd moet het autoverkeer omrijden via de autowegen N204 en N228 en rekening houden met 5 minuten extra reistijd. Het vaarverkeer is gestremd.

Veilig kijken op afstand

Om veilig te kunnen werken, is de omgeving rond de draaibrug Montfoort afgezet met bouwhekken tijdens het inhijsweekend. Er is ter plekke dan ook weinig ruimte om de werkzaamheden veilig te bekijken.

Om dit bijzondere schouwspel toch te kunnen volgen, is het inhijsen van de draaibrug Montfoort te volgen via een livestream. Zaterdag 25 februari is vanaf 08.00 uur op de projectpagina van draaibrug Montfoort een link naar de webcam te vinden.

Verkeershinder IJsselplein en Onder de Boompjes; 24 – 26 februari 2023

Voor het inhijsen van de draaibrug Montfoort is een grote hijsopstelling nodig. Dit veroorzaakt in Montfoort de volgende verkeershinder:

Van vrijdag 24 februari 08.00 tot zondag 26 februari 19.00 uur geldt er een parkeerverbod voor de parkeerplaatsen op het IJsselplein.
Van vrijdag 24 februari 19.00 tot en met uiterlijk zondag 26 februari 19.00 uur is het IJsselplein en de toegang vanaf het IJsselplein naar de IJsselkade afgesloten voor alle verkeer. De IJsselkade is voor fietsers, voetgangers en hulpdiensten bereikbaar via de tijdelijke hulpbrug.
Onder de Boompjes is afgesloten voor alle verkeer van zaterdag 25 februari 06.00 tot en met uiterlijk zondag 26 februari 19.00 uur.

Tijdens de werkzaamheden kunnen we niet voorkomen dat er geluidshinder ontstaat. We werken van 06.00 tot 19.00 uur. Als de werkzaamheden volgens planning verlopen, verwachten we op zondag 26 februari niet te hoeven werken.

Uitloop van werkzaamheden draaibrug Montfoort

Tijdens het droogzetten van de noordelijke kademuur van de draaibrug Montfoort bleek dat deze instabiel was. Om deze veilig te stellen, hebben we een tijdelijke voorzetwand geplaatst. Deze omstandigheden zorgen ervoor dat de renovatiewerkzaamheden helaas uitlopen en we de openstellingsdatum van 1 april 2023 niet halen.

Het is nog niet bekend tot wanneer de renovatiewerkzaamheden duren. We streven ernaar om voor de zomer van 2023 de brug weer open te stellen. De kademuur herstellen we definitief op een later tijdstip, na de huidige renovatie.

Hinder scheepvaart draaibrug Montfoort

De uitloop van de werkzaamheden betekent dat de vaarweg tussen de draaibrug Montfoort en de hulpbrug voorlopig gestremd blijft. Het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR) werkt tot 1 mei 2023 ook nog aan de Doorslagsluis in Nieuwegein.

Hierdoor is de vaarweg tussen de draaibrug Montfoort en de Doorslagsluis in Nieuwegein tot 1 mei 2023 volledig gestremd. De Schutsluis Montfoortse Vaart blijft gestremd tijdens de renovatie van de draaibrug Montfoort.

Bron: Rijkswaterstaat

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.