Industriële omzet 1,8 procent hoger


Producenten zetten in het vierde kwartaal van 2018 1,8 procent meer om dan in dezelfde periode een jaar eerder.

Dat percentage was kleiner dan in de voorgaande zeven kwartalen. De maandomzet was in december voor het eerst sinds oktober 2016 lager dan een jaar eerder. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over de industrie.
Binnen Nederland zetten producenten in het vierde kwartaal 7,5 procent meer om dan een jaar eerder. De buitenlandse omzet was daarentegen 1,4 procent lager. In oktober was de buitenlandse omzet nog hoger dan in oktober van 2017, maar in de loop van het vierde kwartaal nam die af.

De totale industriële omzet kwam in december lager uit dan een jaar eerder: -2,6 procent. Het was voor het eerst na oktober 2016 dat de maandomzet lager was dan een jaar eerder. De afzetprijzen in de industrie stegen voor het negende kwartaal op rij; ditmaal met 2,9 procent.

Omzet papier- en grafische industrie 13,5 procent hoger

In de meeste hoofdbranches was de omzet in het vierde kwartaal hoger dan een jaar eerder. In de hoofdbranche papier- en grafische industrie was het verschil het grootst (+13,5 procent). De papierproducenten zetten jaar op jaar zelfs 19,2 procent meer om.

Ook de transportmiddelenindustrie zette fors meer om dan een jaar eerder, 12,9 procent. Binnen deze hoofdbranche was de omzet van de producenten van overige transportmiddelen zoals schepen, treinen, vliegtuigen en (brom)fietsen 28,1 procent hoger dan een jaar eerder. De producenten in deze deelbranche behaalden gezamenlijk binnen de gehele industrie het grootste positieve verschil ten opzichte van het vierde kwartaal van 2017.

Bij de hoofdbranches behaalde alleen de textiel-, kleding- en lederindustrie een lagere omzet dan een jaar eerder: -5,1 procent. De textielindustrie, die het grootste aandeel heeft in deze branche, zette 3,9 procent minder om.

Verwachtingen industriële producenten positief

Hoewel de omzet in december van 2018 daalde, zijn producenten in de industrie wel positief gestemd over de omzetontwikkelingen in de eerste drie maanden van 2019. Per saldo 8 procent van hen geeft aan dat ze voor het eerste kwartaal van 2019 een omzetstijging verwachten. De verwachtingen voor de eerste drie maanden van 2019 met betrekking tot de personeelssterkte zijn opnieuw positief. Per saldo voorziet, net als vorig jaar, 13 procent van de producenten een toename van de personeelssterkte.

De naderende brexit zal naar de verwachting van industriële producenten invloed hebben op de omzetontwikkeling in het eerste kwartaal van 2019. Bij 2,5 procent van hen leeft de verwachting dat de brexit een positief effect zal hebben op de omzet. Daarentegen verwacht 13,6 procent een negatief effect op de omzet. Voor de industrie geldt dat er meer bedrijven zijn die een negatief effect op de omzet verwachten dan bedrijven die een omzetgroei voorzien.

Bron: CBS

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.