Industrie verwacht daling van investeringen in 2019


Ondernemers in de industrie verwachten in 2019 7 procent minder te investeren dan in 2018.

Daarnaast verwachten ze aan het eind van dit jaar 44 procent meer te hebben geïnvesteerd dan in 2017. Dit meldt het CBS op basis van de halfjaarlijkse enquête over investeringsverwachtingen onder bedrijven in de industrie.
Het gaat om investeringen in materiële vaste activa die de ondernemers in 2019 in gebruik zullen nemen, zoals gebouwen, fabrieken, machines, vervoermiddelen en computers. Hoewel de verwachtingen van producenten voor volgend jaar dalen, zijn de verwachtingen voor dit jaar nog positiever dan in de voorjaarsenquête. Bij die meting verwachtten ondernemers in de industrie nog 25 procent meer te investeren in 2018 dan in 2017.

In 2017 hadden producenten bijna 8,7 miljard euro geïnvesteerd in materiële vaste activa. Dat is bijna 9 procent meer dan in 2016. Daarmee is de laatste verwachtingspeiling van 2017 (toename van 19 procent t.o.v. 2016) hoger dan de uiteindelijke realisatie. De verwachtingen lagen vanaf 2015 altijd iets boven de realisaties. Dit kwam voornamelijk door investeringen die later dan gepland gereed waren, of ten opzichte van de planning werden doorgeschoven naar een later moment.

Positieve verwachtingen grote branches nemen af

Producenten in grote branches als de voedings- en genotmiddelenindustrie en metalelektro verwachten in 2019 nog steeds iets meer materiële activa in gebruik te nemen dan in 2018. De verwachtingen zijn echter minder positief dan ze in 2018 waren ten opzichte van 2017.

De grootste verschillen in de verwachtingen voor dit jaar en het volgend jaar zijn te zien bij raffinaderijen en de chemie. Ondernemers in deze branches verwachten aan het eind van dit jaar 83 procent meer geïnvesteerd te hebben in activa dan vorig jaar en zij verwachten volgend jaar 27 procent minder te investeren. Er zijn in deze branches dit jaar veel nieuwe gebouwen in gebruik genomen.

Motieven om te investeren

In 2018 hebben producenten vooral in uitbreiding geïnvesteerd, 41 procent van de ondernemers heeft aangegeven dat dit de hoofdreden is om te investeren. In 2019 verwachten ze met name activa te vervangen (36 procent). Uitbreiding en vervanging zijn de belangrijkste motieven voor producenten om te investeren. Dat verwacht 74 procent van de ondernemers in 2018, en bijna 70 procent in 2019.

Bron: CBS

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.