ILT presenteert Staat van Schiphol


Hoe is het gesteld met de veiligheid en duurzaamheid op en rond Schiphol?

In de eerste uitgave van ‘De Staat van Schiphol 2018’ presenteert de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) informatie rond de thema’s veilig vliegen, veilig en gezond leven en werken. Minister Van Nieuwenhuizen (IenW) heeft de Staat naar de Tweede Kamer gestuurd.

De Staat van Schiphol richt zich op het feitelijk presenteren van beschikbare en nieuwe informatie. Conclusie: vliegtuigen worden veiliger, stiller en schoner. Tegelijkertijd is Schiphol gegroeid. Er is een toename van het externe veiligheidsrisico, maar die blijft binnen de norm. Ook de totale uitstoot van schadelijke stoffen en het geluid voor omwonenden zijn toegenomen. Voor de totale uitstoot is er geen norm.

Eerste uitgave is groeimodel

De Staat van Schiphol 2018 is de eerste uitgave vanuit de ILT. De Staat zal jaarlijks worden geactualiseerd; de inspectie heeft de ambitie om de rapportage de komende jaren verder uit te breiden. Om op die manier nog beter inzicht te geven in de veiligheid en duurzaamheid op en rond Schiphol.

De Staat van Schiphol is ontwikkeld in reactie op aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) om de veiligheid van het vliegverkeer op en rond Schiphol in kaart te brengen. En om de veiligheid en duurzaamheid van het vliegverkeer te monitoren en trendanalyses uit te voeren.

Bron: ILT

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.