ILT in beroep tegen vergunning provincie voor Tata Steel


De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) gaat in beroep tegen het besluit van de provincie Noord-Holland om staalproducent Tata Steel een vergunning te geven zonder dat het bedrijf aanvullende maatregelen hoeft te nemen om de uitstoot van stikstofoxiden (NOx) bij het zogenoemde windverhitten terug te brengen naar Europese normen.

Bij het verbranden van staal komt veel warmte vrij. Deze warmte wordt via vuurvaste stenen overgebracht naar de lucht. Dat wordt windverhitten genoemd. Vervolgens wordt de warme lucht in de hoogovens geïnjecteerd om de productie van ruw ijzer te stimuleren. Bij dit productieproces komen ook stikstofoxiden (NOx) vrij, zoals bij alle vormen van verbranding op hoge temperaturen.

De inspectie constateert dat de uitstoot bij het windverhitten de Europese normen overschrijdt. Omwonenden en de directe leefomgeving worden hierdoor teveel blootgesteld aan stikstofoxiden. Die stoffen zijn schadelijk voor de luchtwegen van mens en dier en veroorzaken bodemverzuring en -vermesting, wat leidt tot verminderde biodiversiteit in natuurgebieden.

Met het beroep tegen de verleende vergunning wil de inspectie duidelijk maken dat de provincie aanvullende maatregelen in de vergunning moet opnemen. De rechter zal uiteindelijk uitspraak doen over het beroep.

Bron: ILT

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.