ILT: afzetmarkt Thermisch Gereinigde Grond (TGG) op slot


De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) merkt dat thermisch gereinigde grond (TGG) haast niet meer gebruikt en verwerkt wordt, omdat de grond van een van de grondreinigers niet volgens de gestelde eisen is gereinigd.

De TGG die is toegepast heeft bij de Westdijk in Bunschoten milieuproblemen veroorzaakt. Bij afnemers ontbreekt daardoor het vertrouwen om TGG te gebruiken, waardoor het verwerken ervan achterwege blijft. Hierdoor ontstaan grote voorraden van TGG die niet op de markt komen. Dat meldt de ILT in een signaalrapportage.

Belangrijke opdrachtgevers voor het toepassen van TGG, zoals Rijkswaterstaat en Waterschappen, nemen nu het zekere voor het onzekere en nemen geen TGG meer af. Inmiddels ligt 3 miljoen ton TGG opgeslagen. De voorraden bij de vier bedrijven die TGG verwerken zijn inmiddels zo groot dat ook nieuwe inname van verontreinigde grond nog maar beperkt mogelijk is.

TGG wordt toepast in grootschalige bodemtoepassingen en met name in infrastructurele projecten zoals wegen en dijklichamen. De ILT en de provincie houden toezicht op de bedrijven die TGG produceren. De gemeente houdt toezicht op de toepassing van TGG. De ILT zal het toezicht op de grondreinigingsbedrijven en de betrokken certificerende instellingen voortzetten.

Staatsecretaris van Veldhoven meldt aan de Tweede Kamer dat ze in overleg met de branche onderzoekt welke aanvullende maatregelen nodig zijn om een verantwoorde toepassing van TGG mogelijk te maken.

Bron: ILT

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.