IJmuiden: onderhoudswerkzaamheden aan Zuidersluis; 6 – 10 november 2023


Rijkswaterstaat voert tussen maandag 6 en vrijdag 10 november 2023 onderhoudswerkzaamheden uit aan de Zuidersluis in IJmuiden.

Weggebruikers van de route over het sluizencomplex kunnen hinder ondervinden.

Met name op donderdag 9 november zijn er stremmingen en omleidingen voor auto’s, fietsers en voetgangers. Scheepvaart kan gebruik maken van de Kleine Sluis of Middensluis.

Werkzaamheden Zuidersluis IJmuiden

Tijdens deze week worden onder andere de deuren van de Zuidersluis onderhouden. Om dit goed te kunnen doen worden de deuren uit zowel de deurkas van de buitendeur (zeezijde) als de binnendeur (kanaalzijde) gehesen.

Voor het uitvoeren van dit werk zet Rijkswaterstaat groot materiaal in, zoals grote drijvende bokken met hijskranen en een sleepboot. Duikers assisteren bij het in- en uithijsen van de deuren. Ook worden er deze week betonreparaties uitgevoerd.

De werkzaamheden zijn weersafhankelijk. Bij slecht weer kunnen de werkzaamheden niet doorgaan.

Hinder Zuidersluis IJmuiden

De werkzaamheden worden van maandag 6 november 08.00 tot vrijdag 10 november 22.00 uur uitgevoerd. Tijdens de werkzaamheden kunnen omwonenden enige geluidshinder ervaren.

Op woensdag 8 november en donderdag 9 november werken we aan de deuren van het buitenhoofd (zeezijde) en zijn er stremmingen en omleidingen voor auto’s, fietsers en voetgangers:

Woensdag 8 november tussen 19.00 en 20.00 uur en donderdag 9 november tussen 09.00 en 10.00 uur worden de deuren uit de Zuidersluis gehesen.
Donderdag 9 november tussen 13.00 en 15.00 uur en tussen 16.00 en 18.00 worden de deuren teruggeplaatst in de Zuidersluis.
Op bovenstaande tijdstippen worden fietsers en voetgangers onder begeleiding van verkeersregelaars en bebording over het binnenhoofd (kanaalzijde) geleid.

Auto’s, bestemmingsverkeer, kunnen in deze periode niet passeren en kunnen vanaf de noordzijde van het sluizencomplex hun bestemming te bereiken.

Bron: Rijkswaterstaat

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.