Helft goederen uit Rotterdam gaat door naar buitenland


In 2017 werd in Nederland 917 miljoen ton goederen geladen in binnenvaartschepen, vrachtauto’s of treinen.

Bijna een kwart hiervan werd overgeladen in het Rotterdams havengebied. Meer dan de helft van deze goederen ging vanuit Rotterdam verder naar een buitenlandse bestemming. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

Goederen die per spoor naar het achterland worden vervoerd komen het vaakst uit het Rotterdams havengebied. In 2017 ging het om ruim 60 procent. Bij de binnenvaart lag dit aandeel op 46,7 procent. Bij het wegvervoer is dit aanzienlijk lager. Van alle goederen die in Nederland in vrachtauto’s werden geladen werd 12 procent overgeladen in het Rotterdams havengebied.

Vier vijfde wegvervoer vanuit Rotterdam blijft in Nederland

In 2017 werd vanuit het Rotterdams havengebied 208 miljoen ton goederen vervoerd per binnenvaartschip, trein of vrachtauto. De meeste van deze goederen (54,9 procent) werden vervoerd per binnenvaartschip, gevolgd door goederen die per vrachtauto (36,9 procent) werden vervoerd. De overige 8,2 procent van goederen die in het havengebied werden geladen werd via het spoor vervoerd. Naast het vervoer via achterland gaat er ook een deel direct weer verder via zee en wordt een deel via pijpleiding verder vervoerd.

Van alle goederen die in Rotterdam in vrachtauto’s werden geladen, was 80 procent bestemd voor de binnenlandse markt. Bij goederen die per binnenvaartschip of trein werden vervoerd, had juist het grootste deel een bestemming buiten Nederland.

Meeste goederen naar Duitsland

De belangrijkste buitenlandse bestemming van goederen die in het Rotterdams havengebied zijn geladen is Duitsland. Ruim twee derde werd gelost bij onze oosterburen. Vooral per trein (76,5 procent) en binnenvaartschip (70 procent) gingen goederen naar Duitsland. Bij het wegvervoer was dit percentage 44. Na Duitsland is België voor binnenvaart en wegvervoer de belangrijkste bestemming. Voor het treinvervoer is dat Italië.

Vooral kolen en ertsen naar Duitsland

Per binnenvaartschip en trein gingen in 2017 vooral ertsen (42,5 procent) en kolen (25%) vanuit het Rotterdams havengebied naar Duitsland, samen twee derde van het totaal.
Over de weg gingen vooral containergoederen, landbouwproducten en voedingsmiddelen vanuit het Rotterdams havengebied naar Duitsland.

Bron: CBS

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.