‘Heel Nederland profiteert van betere verbinding met het Noorden’


‘Heel Nederland profiteert van een betere verbinding met het Noorden en de voordelen van een nieuwe spoorverbinding tussen Amsterdam en Groningen (Lelylijn) moeten de komende tijd serieus worden onderzocht.’

Dat zegt Hans de Boer, voorzitter van VNO-NCW op een bijeenkomst over Mobiliteit van VNO-NCW Noord, waar hij uitgebreid ingaat op de kansen van de aanleg van deze Lelylijn.

De Lelylijn kan volgens De Boer helpen het vastlopen van Nederland te voorkomen. ‘We zijn hard op weg naar de 18 miljoen inwoners en we moeten nadenken over slimmere en betere verbindingen om het hele land leefbaar en welvarend te houden. Deze nieuwe spoorlijn vergroot daarnaast de duurzaamheid en biedt Noord-Nederland nieuwe ontwikkelkansen. Ook vallen de kosten mee, zo blijkt uit eerste berekeningen van VNO-NCW. Vanwege alle voordelen moet de Lelylijn de komende tijd serieus onderzocht worden en worden betrokken in de nieuwe ruimtelijke inrichting van ons land,’ aldus De Boer.

Binnen het uur van Amsterdam naar Groningen

De Lelylijn is de benaming voor een nieuw aan te leggen spoorlijn die de Randstad en het Noorden verbindt via Lelystad naar Emmeloord, Heerenveen en Drachten naar Groningen. De lijn is vergelijkbaar met de Hanzelijn waar 200 km/u kan worden gereden. Hierdoor kan je straks binnen het uur van Amsterdam naar Groningen reizen waardoor bijvoorbeeld wonen in het Noorden en werken in Amsterdam ineens verrassend dichtbij komt voor sommige groepen. Het brengt volgens De Boer de landsdelen mentaal ook dichter bij elkaar en kan daardoor functioneren als een soort Nationale Noord-Zuid metrolijn. ‘Ook biedt de Lelylijn economische kansen voor steden als Emmeloord, Drachten en Heerenveen en zorgt het voor een betere verbinding met Hamburg (via Groningen). Hierdoor kan de spoorverbinding Amsterdam-Hamburg straks eenvoudig concurreren met het vliegtuig en raken we beter verbonden met deze Duitse groeiregio,’ aldus de VNO-NCW voorzitter.

Relatief geringe kosten

In zijn speech gaat De Boer verder in op de contouren van de Lelylijn en de eerste berekeningen. Zo is de Lelylijn iets wezenlijks anders dan de vroegere plannen voor supersnelle treinen en magneetzweefbanen en wordt uitgegaan van een vergelijkbaar concept als bij de Hanzelijn. Hierdoor kan het tegen relatief geringe kosten worden aangelegd.
De kosten (ca. 3 mld.) verhouden zich volgens De Boer ook gunstig tot de schatkistopbrengsten (6,5 mld.) die het Rijk nog in het verschiet heeft uit de gaswinning. Een belangrijk deel van de kosten kan daarnaast worden terugverdiend door de aanleg van nieuwe stations (Emmeloord en Drachten) en ontwikkeling van nieuwe woningen en vastgoed in stationsomgevingen.

Bedrijfsleven gaat plan verder uitwerken

‘Al met al worden door de aanleg van de Lelylijn grote delen van het Noorden een aantrekkelijker locatie om te investeren of te wonen. Wel is hiervoor noodzakelijk dat overheden, vervoerders en ondernemers de handen ineen slaan om deze vruchten ook echt te plukken,’ aldus De Boer.

VNO-NCW Noord gaat daarom de plannen de komende tijd verder onderzoeken en uitwerken samen met partners vanuit de overheid, vervoerders en ondernemers. Het verenigde bedrijfsleven in het Noorden wil zo een belangrijke voorzet geven voor de nieuwe inrichting van Nederland (NOVI).

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.