Havens van Antwerpen en Zeebrugge starten onderzoek naar mogelijke samenwerking


De havenbesturen van Zeebrugge en Antwerpen hebben opdracht gegeven aan Deloitte en Laga tot een complementariteitsonderzoek waarin een samenwerking voor beide havens wordt geobjectiveerd.

Sinds begin dit jaar worden er constructieve gesprekken gevoerd tussen de havenbesturen van Zeebrugge en Antwerpen in het kader van een mogelijke samenwerking. Deze hebben recent geleid tot het gezamenlijk opstarten van een economisch complementariteits- en robuustheidsonderzoek. Dit onderzoek, dat zal worden uitgevoerd door Deloitte en Laga, dient er toe om de lopende vormen van samenwerking te evalueren en de mogelijke meerwaarde rond alle mogelijke vormen van samenwerking voor beide havens te objectiveren.

Een samenwerking is maar aan de orde als beide havens hier versterkt uitkomen. De complementariteit en synergievoordelen tussen beide havens vormen hierbij het uitgangspunt. Het complementariteitsonderzoek zal naar schatting worden afgerond in het eerste kwartaal van 2019.

Er zal pas na afloop van het onderzoek opnieuw gecommuniceerd worden. Dit opdat het onderzoek discreet en sereen kan verlopen.

Over Havenbedrijf Antwerpen

Als tweede grootste haven van Europa, is de haven van Antwerpen een belangrijke levensader voor de Belgische economie: meer dan 300 lijndiensten naar meer dan 800 bestemmingen zorgen voor wereldwijde connectiviteit. De haven van Antwerpen behandelt jaarlijks zo’n 224 miljoen ton internationale maritieme lading en huisvest de grootste geïntegreerde (petro)chemische cluster in Europa. De haven van Antwerpen zorgt, direct en indirect, voor een totaal van rond de 143.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van ruim 20 miljard euro.

Trouw aan haar missie ‘Thuishaven als hefboom voor een duurzame toekomst’ wil Havenbedrijf Antwerpen flexibel inspelen op een snel evoluerende maritieme markt, zodat de haven een toonaangevende rol als wereldhaven kan blijven spelen. De nadruk ligt daarbij op samenwerking, een groot aanpassingsvermogen, een sterke focus op innovatie en digitalisering, en op duurzaam toegevoegde waarde, alsook op verantwoordelijkheid ten opzichte van de samenleving.

Havenbedrijf Antwerpen is een NV van publiek recht, met de stad Antwerpen als enige aandeelhouder. Het stelt ruim 1.500 medewerkers te werk. Havenschepen Marc Van Peel is de voorzitter van de raad van bestuur en Jacques Vandermeiren is CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt.

Over Maatschappij van de Brugse Zeehaven

Zeebrugge, de zeehaven van Brugge, is in de wereld een voorname roll-on/roll-off en diepzeecontainerhaven containerhaven met een jaarlijkse totale goederenoverslag van bijna 40 miljoen ton. Het is het aanbod van zowel intra-Europese als intercontinentale diensten dat van Zeebrugge een belangrijke toegangspoort maakt tot de Europese markten.

Zeebrugge focust zich ook op de overslag van conventionele ladingen, vloeibaar aardgas, cruises en niet in het minst op de behandeling van nieuwe wagens en ‘high & heavy’-ladingen. Met jaarlijks 2,8 miljoen eenheden behoort de kusthaven tot de top van autohavens in de wereld. De kusthaven ontwikkelt zich ook als een voedingscluster. Als niet-industriële haven of ‘clean port’ is Zeebrugge de ideale locatie om bederfelijke voedingsladingen over te slaan.

Verder biedt Zeebrugge dagelijks meer dan 20 intra-Europese diensten naar bestemmingen in het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Scandinavië, de Baltische regio, Rusland en Zuid-Europa. Door dit uitgebreide aanbod van vrachtdiensten, intercontinentale containerdiensten, een binnenvaart-, spoor-en wegennetwerk is Zeebrugge de locatie bij uitstek voor het inplanten van Europese distributiecentra. Zeebrugge is dan ook meer dan louter een maritiem kruispunt; de Noordzeehaven groeide uit tot een ultramodern logistiek platform dat volledig ten dienste staat van de Europese en intercontinentale markten.

Bron: Havenbedrijf Antwerpen

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.