Havengemeenschap pleit voor behoud Port Community Systemen


Op donderdag 8 november bespreekt de transportcommissie van het Europees Parlement het voorstel voor een European Maritime Single Window environment (EMSWe) Verordening.

Met de EMSWe Verordening wil de Europese Commissie de tijd die schepen kwijt zijn aan meldverplichtingen in Europese havens (1-3 uur per port call) verminderen. De Europese Commissie stelt dat door hergebruik van data (“reporting only once”), harmonisering van IT- interfaces en door samenvoeging van douane- en transportmeldingen deze tijd tot zo’n 50% teruggebracht kan worden. De Verordening tekst wijzigt niets aan bestaande Europese, nationale en lokale meldverplichtingen, maar schrijft voor op welke manier schepen hun meldingen in Europese havens moeten doen.

Voor de Rotterdamse haven is van groot belang dat de Europese Commissie maximaal inzet op dataharmonisatie volgens de voorstellen van de International Maritime Organisation (IMO/FAL43) en wegblijft van het voorschrijven van technische oplossingen zoals nu het geval is. Het uitwisselen van gegevens die niet geharmoniseerd of gestandaardiseerd zijn, zoals de Commissie met dit voorstel beoogt, zal uiteindelijk resulteren in administratieve chaos aan de kant van (o.a. haven-)autoriteiten, wat een efficiënte afhandeling van het scheepvaartverkeer in Europese havens kan belemmeren.

Het Havenbedrijf Rotterdam pleit samen met de andere grote Nederlandse zeehavens en andere betrokken partijen en brancheorganisaties, voorbehoud van de meldingsroute via bestaande Port Community Systemen, naast de mogelijkheid om via de National Single Window meldingen te doen. Deze mogelijkheid is reeds opgenomen in de Verordening in artikel 6.1. Echter, om te zorgen dat de meldingsplichtige partijen (en niet de lidstaten) de vrije keuze hebben tussen het melden via ‘Port Community Services’ (PCS) of via de ‘National Single Window’ (NSW), is een aanpassing van artikel 6.1. noodzakelijk.

In een gezamenlijk Position Paper pleiten het Havenbedrijf Rotterdam, Havenbedrijf Amsterdam, North Sea Port, Groningen Seaports, Havenbedrijf Moerdijk, evofenedex, Portbase, Deltalinqs en Ondernemend Amsterdam (ORAM) daarom voor behoud van de meldingsroute via het PCS en voor een vrije keuze in ‘reporting means’ voor meldingsplichtichtige partijen. Deze positie is volledig in lijn met het standpunt van de Europese zeehavenorganisatie ESPO.

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.