Havenbedrijf Rotterdam plant bomen in Hoefijzer rond Rozenburg


Deze week is Havenbedrijf Rotterdam begonnen met het planten van bomen in het Hoefijzer, de groene zone rondom Rozenburg.

De werkzaamheden waren uitgesteld in dit voorjaar, vanwege de vroege start van het broedseizoen.

De werkzaamheden waren noodzakelijk voor het behoud van de soortenrijkdom aan bomen, struiken en kruiden. De aan te planten bomen zijn: 15 Esdoorns, 15 Iepen, 18 Amberbomen en 18 Lindes. De werkzaamheden duren tot het eind van de maand.

Het onderhoud past in het beleid van het Havenbedrijf om de buitenruimten van het haven- en industriegebied duurzaam te ontwikkelen en aantrekkelijk te houden.

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.