Havenbedrijf Rotterdam leaset alleen nog maar elektrisch


Havenbedrijf Rotterdam leaset alleen nog maar vol elektrische auto’s.

Na afloop van de nu nog lopende contracten worden de voertuigen vervangen door vol elektrische auto’s. Het heeft daartoe vandaag 14 juni een contract gesloten met de nieuwe leverancier MHC Mobility.

“De overeenkomst past in het beleid van het Havenbedrijf dat erop is gericht om de energietransitie te stimuleren in de Rotterdamse haven en een bijdrage te leveren aan het tegengaan van klimaatverandering. We nemen zelf verantwoordelijkheid door ambitieuze CO2-reductiedoelen te formuleren en die toe te passen op alle onderdelen van de eigen CO2-footprint”, aldus CFO Vivienne de Leeuw.

Mobiliteitsbeleid

Met het mobiliteitsbeleid wil het Havenbedrijf inspelen op de behoefte van medewerkers aan flexibiliteit. Zodoende blijft het mobiliteitsbudgetten beschikbaar stellen met verschillende keuzemogelijkheden. Medewerkers kunnen bewust keuzes maken in hun reisgedrag (per auto, openbaar vervoer, fiets of thuis werken). Daarbij blijft het Havenbedrijf de medewerkers stimuleren om vaker met het openbaar vervoer of de fiets te reizen. Met het verstrekken van een gratis OV-jaarkaart wil het medewerkers stimuleren om alternatieven voor de auto te gebruiken.

Dit mobiliteitsbeleid sluit aan bij het beleid dat erop is gericht de energietransitie in de Rotterdamse haven te stimuleren. Daarom is ervoor gekozen om in de nieuwe lease-regeling, de CO2-grens voor nieuwe leaseauto’s te verlagen naar 0 gram CO2 uitstoot. Dat betekent dat alle nieuwe leaseauto’s vol elektrisch zijn aangedreven en geen fossiele brandstoffen meer verbruiken.

Het persoonsgebonden wagenpark – leaseauto’s die medewerkers zelf hebben uitgekozen – van het Havenbedrijf is nu reeds voor 75 procent elektrisch. Het niet-persoonsgebonden is pas voor 25 procent elektrisch.

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.