Havenbedrijf Rotterdam lanceert OnTrack; de applicatie voor realtime inzicht in spoorvervoer


Van en naar de haven van Rotterdam lopen meer dan 250 internationale spoorverbindingen.

Vervoer per spoor is een relatief duurzame vorm van transport en daarmee in toenemende mate van belang voor het vervoer van lading tussen de haven van Rotterdam en het achterland. Om het vervoer per spoor naar het achterland efficiënter te maken, ontwikkelde het havenbedrijf Rotterdam OnTrack. Deze applicatie geeft realtime inzicht in het treinvervoer in de Rotterdamse haven en de afhandeling ervan bij de terminal. OnTrack voorziet hiermee in de behoefte van terminals en vervoerders, die hierdoor efficiënter kunnen plannen en beter kunnen anticiperen op afwijkingen.

Realtime inzicht

Om het vervoer van lading per trein tussen de haven van Rotterdam en het achterland verder te optimaliseren, hebben marktpartijen inzicht nodig in planning en statusinformatie van het treinverkeer en afhandeling daarvan. Op dit moment gebruiken de meeste terminals hun eigen planningssysteem en standaarden voor het treinverkeer. Informatie-uitwisseling vindt momenteel grotendeels plaats via de telefoon en email. De applicatie OnTrack combineert data van de verschillende partijen in de railketen en verrijkt deze met intelligente business algoritmes.

Zo krijgt een vervoerder door OnTrack inzicht in de afhandeling van de trein op een terminal. OnTrack geeft inzicht in hoeveel containers of wagons geladen of gelost zijn en wanneer de operatie is afgerond. Afwijkingen van het geplande tijdslot zijn direct zichtbaar en hoeft niet meer op verschillende websites of via de telefoon worden verkregen.

Een terminal krijgt in OnTrack beter inzicht in de verwachte en werkelijke vertrektijden van de treinen die de betreffende terminal aandoen. Door de notificaties kunnen alle partijen beter anticiperen op afwijkingen, en hierdoor hun ploegen en capaciteit optimaliseren. Ook voor rail operators en inland terminals is OnTrack op korte termijn beschikbaar.

Slimste haven

OnTrack is een goed voorbeeld van hoe het Havenbedrijf met nieuwe digitale toepassingen de processen in de haven efficiënter laat verlopen en past in de ambitie om uit te groeien tot slimste haven. Bovendien zorgt meer inzicht in het railvervoer voor een betrouwbaarder product, wat de concurrentiepositie van de Rotterdamse haven ten goede komt.

OnTrack is uitgebreid ontwikkeld en getest in samenwerking met diverse marktpartijen onder de projectnaam HaROLD. Begin april start het operationele gebruik door bijna alle vervoerders en terminals die lading vervoeren via de Rotterdamse haven. Wanneer er (inter)nationale havens geïnteresseerd zijn in de applicatie kan deze ook naar andere locaties worden uitgerold.

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.