Havenbedrijf Rotterdam draagt Platform Explosievenopsporing over aan Linx


Havenbedrijf Rotterdam heeft dinsdag 5 maart de exploitatierechten voor het verder ontwikkelen van een online platform met informatie voor explosievenopsporing overgedragen aan Linx.

De bedrijven Expload en Saricon hebben Linx speciaal opgericht voor het verder ontwikkelen van het platform en het uitgeven van licenties.

Het online platform beheert niet alleen de gebeurtenissen uit WO II en mogelijke contra-indicaties maar ook de onderliggende documenten en redeneerlijnen die aan de onderzoeken ten grondslag liggen. Hierdoor hoeft bij grondroering explosievenonderzoek niet elke keer opnieuw te worden uitgevoerd en heeft bevoegd gezag een audittraject om te controleren of de gedane aannames juist zijn.

Linx gaat de tool nu ook ter beschikking stellen van derden zoals grote opdrachtgevers (RWS, ProRail), gemeenten en waterschappen. Om misbruik te voorkomen is het systeem extra beveiligd en zijn afspraken gemaakt.

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.