Havenbedrijf en RWS coördineren aanpak na incident met olievervuiling


Op zaterdag 23 juni 2018 heeft zich een ernstige waterverontreiniging voorgedaan in de Derde Petroleumhaven in het Botlekgebied in de Rotterdamse haven.

Daarbij is een aanzienlijke hoeveelheid zware stookolie in het water terecht gekomen. Het Havenbedrijf Rotterdam en de hulpdiensten hebben zaterdag zo snel als mogelijk oliekerende schermen geplaatst rond het schip om verdere verspreiding van olie te voorkomen.

Het plaatsen van de olieschermen was succesvol maar een deel van de olie had zich al verspreid voorbij het incidentgebied. Op zondag 24 juni 2018 is geconstateerd dat er is sprake van een ruime verspreiding van oliesporen op het water, van Hoek van Holland tot Spijkenisse brug en tot de Benelux-tunnel. De meeste olie ligt in de Derde Petroleumhaven.

Deskundigen verwachten dat de opruimwerkzaamheden tenminste dagen, zo niet weken gaan duren, maar mogelijk langer. In de vroege zondagmiddag hebben deskundigen een schouw uitgevoerd op het water. Aan de hand van de schouwbevindingen wordt een plan van aanpak uitgewerkt voor de opruiming van olie door een gespecialiseerd bedrijf. Dit plan van aanpak is een gezamenlijk plan van Rijkswaterstaat (RWS) en Havenbedrijf omdat zij verantwoordelijk zijn voor de waterwegen respectievelijk de havenbekkens. Economische havens blijven zo veel mogelijk open.

Tot nader order heeft de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond twee prioriteiten vastgesteld: het opruimen van de olie en aandacht voor verzorging van de besmeurde vogels. De Divisie Havenmeester van het Havenbedrijf is primair verantwoordelijk voor de coördinatie van opruimwerkzaamheden in de havens en de gevolgen voor de scheepvaart. RWS is primair verantwoordelijk voor de coördinatie van de opruimwerkzaamheden op de waterwegen. Daarnaast coördineert RWS in samenwerking met de Dierenambulance en de Vogelbescherming de opvang en reiniging van besmeurde vogels, waarvoor een landelijke eenheid is ingezet.

Op advies van de bevoegde autoriteiten wordt personen geadviseerd om direct contact met de olie te vermijden. De Brandweer helpt de medewerkers van de Dierenbescherming met boten en extra beschermingsmiddelen.

Vanuit het perspectief van de opruiming is nu prioriteit om het oppervlaktewater in de Derde Petroleumhaven te reinigen. Pas daarna kunnen schepen worden gereinigd in een speciale wasstraat zodat ze weer schoon en veilig aan het scheepvaartverkeer kunnen deelnemen.

De Derde Petroleumhaven, de Wiltonhaven en de jachthavens van Vlaardingen en Schiedam zijn tot nader order gestremd. Gestremde jachthavens blijven naar verwachting de hele zondag dicht. Alle agenturen en betrokken bedrijven in de betrokken havens zijn zaterdag geïnformeerd over het incident en de mogelijke consequenties daarvan.

Het Havenbedrijf Rotterdam heeft de eigenaar van de tanker aansprakelijk gesteld.

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.