Havenbedrijf Antwerpen zet vaart richting duurzame toekomst


Volgens de laatste economische impactstudie van de Nationale Bank, droegen de Vlaamse zeehavens in 2016 rechtstreeks 6,5% bij tot de Vlaamse bbp.

De haven van Antwerpen neemt daarvan 4,3% voor haar rekening. Om deze sleutelpositie te bestendigen, heeft Havenbedrijf Antwerpen een ambitieus ondernemingsplan opgesteld dat de haven moet klaarmaken voor de toekomst.

Economisch belang

De recent bekend gemaakte cijfers van de Nationale Bank bevestigen de rol van de haven als krachtigste economische motor van België. De haven van Antwerpen levert 10,8 miljard euro directe toegevoegde waarde en 9,4 miljard indirecte toegevoegde waarde en geeft daarmee werk (direct én indirect) aan zo’n 143.000 werknemers. Eén op de zestien Belgen werkt in of voor de haven van Antwerpen.

Toekomstvisie

De wereld evolueert in een razendsnel tempo en is soms onvoorspelbaar. Om in deze uitdagende context als haven wendbaar en weerbaar te zijn én te blijven, heeft het Havenbedrijf een ambitieus ondernemingsplan voor de volgende drie jaar opgesteld. Centraal hierin staan vijf strategische prioriteiten: Duurzame groei, Mobiliteit, Transitie, Safety & Security en Operational Excellence.

Jacques Vandermeiren, CEO Havenbedrijf Antwerpen: “Wij bouwen aan een duurzame toekomst voor de haven. Het is onze missie om in een snel veranderende wereld een veilige thuishaven te bieden en om als hefboom te fungeren voor stakeholders die kansen zien en uitdagingen willen aangaan. We zijn er van overtuigd dat we de omslag kunnen maken door in te zetten op een aantal strak omlijnde strategische prioriteiten die de rode draad vormen in de agenda van het Havenbedrijf tot 2020. We zijn daarbij niet langer alleen een gebiedsbeheerder, een operator in de nautische keten en een facilitator, maar ook en vooral een community builder.”

Groei tewerkstelling ondanks automatisering

De cijfers van de Nationale Bank geven ook aan dat de werkgelegenheid in de haven van Antwerpen, ondanks de toenemende druk hierop door automatisering, toenam in 2016 (+ 117 VTE). In Antwerpen zijn de goederenbehandeling en de chemische nijverheid de grootste sectoren inzake directe werkgelegenheid, met een aandeel van respectievelijk 24 en 18 .

Jacques Vandermeiren: “We kunnen niet om automatisering heen. Wij als haven moeten, om onze sterke positie te behouden, die trend volgen en evolueren van een traditionele analoge haven naar een digitale haven. De cijfers van de Nationale Bank bevestigen dat dit geen negatief effect hoeft te hebben op tewerkstelling. Meer nog, het is essentieel om de tewerkstelling te behouden en verder uit te bouwen. We moeten er voor zorgen dat digitalisering in plaats van een bedreiging een opportuniteit wordt.”

Duurzame groei is de prioriteit voor de toekomst

Om haar rol als grootste economische motor voor onze economie te blijven spelen, is duurzame groei nodig. Bijkomende containercapaciteit is daar essentieel voor. 2017 was voor de haven van Antwerpen het vijfde recordjaar op rij. Het eerste kwartaal van 2018 was bovendien het beste kwartaal ooit voor de haven van Antwerpen, met een forse stijging van 7,1% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar en zelfs 9,5% in de containertrafiek ten opzichte van de eerste drie maanden van 2017. Met deze groeicijfers wordt de operationele capaciteitsgrens versneld bereikt waardoor een capaciteitsuitbreiding voor containers zich nog sneller opdringt dan voorzien.

Jacques Vandermeiren: “Dit is een belangrijke uitdaging in het kader van een duurzame toekomst. Om de leiderspositie van de haven van Antwerpen in de wereldwijde supply chain veilig te stellen, is extra containercapaciteit een absolute must. Het is van groot belang voor onze economie dat er snel een robuuste beslissing komt in dit dossier die tegemoet komt aan de stijgende marktvraag.”

Marcia De Wachter, directeur en ere-vicegouverneur Nationale Bank België: “Ondanks de uitdagingen waarmee havens te maken hebben én zullen krijgen, geloven wij als Nationale Bank dat de toegevoegde waarde van de haven van Antwerpen essentieel is voor de groei van onze economie. Bovendien heeft de haven een motorfunctie voor tal van andere sectoren in België, zoals onder andere industrie, groothandel, transport en logistieke dienstverlening.”

Bron: Havenbedrijf Antwerpen

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.