Haven van Antwerpen gaat nauwer samenwerken met Enabel


Gisteren werd in de haven van Antwerpen een samenwerkingsovereenkomst getekend tussen het Havenbedrijf Antwerpen en Enabel, het Belgisch ontwikkelingsagentschap.

De overeenkomst heeft als doel om de krachten te bundelen in het kader van de verdere duurzame ontwikkeling van havens in ontwikkelingslanden.

Cruciale rol voor havens in ontwikkelingssamenwerking

Het zoeken naar en ondersteunen van ontwikkelingspolen van een land speelt de laatste jaren een steeds grotere rol in de visie van de Belgische ontwikkelingssamenwerking. Havens, als essentiële knooppunten in de logistieke keten, zijn hierin belangrijke motoren voor het stimuleren van de economische onwikkeling. Door de efficiëntie van havens te versterken via adviesverlening, training en een verbetering van de infrastructuur, kan de logistieke keten van een land worden versterkt wat een positief effect heeft op het prestatievermogen en de competitiviteit van een land, en op de jobcreatie.

Jean Van Wetter, directeur van Enabel: “Ik ben zeer blij om dit samenwerkingsakkoord te ondertekenen. Het maritiem transport is een belangrijk gegeven in de internationale ontwikkeling. De haven van Antwerpen en de Belgische ontwikkelingssamenwerking focussen een groot deel van hun activiteiten op Afrika: ieder jaar worden 15 miljoen ton goederen getransporteerd tussen West-Afrika en de haven van Antwerpen. 13 van de 14 partnerlanden van Enabel liggen in Afrika, en vele van die landen hebben een kust en belangrijke havens. De optimalisering van het havenbeheer, zowel voor de import als voor de export, is dus cruciaal voor een toekomstgerichte en duurzame ontwikkeling.”

Nauwere samenwerking

De overeenkomst werd ondertekend in het Havenhuis door Jacques Vandermeiren, CEO van het Havenbedrijf Antwerpen, Kristof Waterschoot, Managing Director van PAI, en door Jean Van Wetter, directeur van Enabel. Het doel van de samenwerkingsovereenkomst is om voortaan de krachten te bundelen en een nauwere samenwerking op te starten, in het kader van een duurzame ontwikkeling van havens in ontwikkelingslanden.

Eerder dit jaar werd, in het kader van de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties, een reeks van 17 doelstellingen voor duurzame internationale ontwikkeling, al het World Ports Sustainability Program (WPSP) Charter ondertekend, als engagement om duurzame toegevoegde waarde te creëren.

Jacques Vandermeiren, CEO van het Havenbedrijf Antwerpen: “Als motoren van economische groei en ontwikkeling zijn havens wereldwijd een belangrijke hefboom in het realiseren van deze SDG’s. De haven van Antwerpen, als belangrijk knooppunt in de globale supply chain én als koploper in het creëren van toegevoegde waarde, wil hier een voortrekkersrol in nemen. De hele havengemeenschap engageert zich daarom voor duurzame groei en ontwikkeling. De ondertekening van deze samenwerkingsovereenkomst stelt ons in staat om deze SDG’s concreet in de praktijk om te zetten.”

Belang van Afrika

De haven van Antwerpen heeft van alle havens in Noordwest-Europa het hoogste aandeel rechtstreekse diensten op West-Afrika.

Kristof Waterschoot, Managing Director van PAI: “Afrika is voor ons een zeer belangrijke regio. Niet alleen door onze marktleiderspositie, maar ook vanwege de samenwerkingen die we hebben met enkele Afrikaanse havens. Een mooi voorbeeld daarvan is de samenwerking met Benin in het kader van de modernisering van de haven van Cotonou waarbij tijdelijk het management geheel werd overgenomen. Deze nauwere samenwerking met Enabel biedt ons de mogelijkheid om bestaande projecten verder te ondersteunen en nieuwe, potentiële samenwerkingsverbanden op te zetten. Op die manier kunnen we onze expertise duurzaam overdragen aan havens in ontwikkelingslanden zodat deze zich zelfstandig verder kunnen ontwikkelen.”

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.