Haven van Antwerpen breekt opnieuw records met beste halfjaar ooit


Na een record eerste kwartaal, kende de haven van Antwerpen ook een uitstekend tweede kwartaal met mei als beste maand ooit.

De haven behandelde in de eerste zes maanden van het jaar 118.648.143 ton goederen, een forse stijging van 6,5% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De grootste driver blijft de containertrafiek die opnieuw een stevige groei van 8,2% noteerde ten opzichte van de eerste zes maanden van 2017.

Containergrafiek blijft groeien

De sterke maritieme overslag in het eerste kwartaal heeft zich overtuigend doorgezet in het tweede kwartaal. De containertrafiek steeg daarbij met 8,2% tot 66.298.043 ton. Uitgedrukt in TEU was er een groei met 8,3% tot 5.567.905 TEU. De maand mei was daarbij een absolute recordmaand waarin de haven van Antwerpen voor het eerst een recordoverslag van meer dan van 1 miljoen TEU containers neerzette.

Alle vaargebieden noteerden een groei, zowel in de aan- als de afvoer. Ondanks geopolitieke spanningen, overheerst het gunstige economische klimaat met sterke groei in consumptiegoederen, automotive en chemicaliën. De overslag met Europa groeit het sterkst met 14,2%, deels te verklaren door het terugwinnen van transhipmentlading die vorig jaar wegviel wegens een tijdelijk tekort aan havenarbeiders. De overslag met Noord-Amerika groeide met 10,3%, al moet men hier wel noteren dat het eerste kwartaal van 2017 vrij zwak was. Op Azië was er een groei met 3%.

Jacques Vandermeiren, CEO van het Havenbedrijf: “De sterke prestatie van de haven van Antwerpen, grootste economische motor van ons land, is goed nieuws voor onze economie in het algemeen. De groeicijfers bevestigen onze rol als wereldspeler en de voortdurende aantrekkingskracht van onze haven. Maar ze bevestigen ook onze eerdere prognoses dat we in snel tempo onze maximale containercapaciteit bereiken. In de afgelopen periode hebben we onze optimale operationele capaciteitsgrens op de terminals vóór de sluizen ruim overschreden, wat concrete gevolgen kan hebben voor de efficiëntie. We blijven daarom beklemtonen dat bijkomende en nuttige containercapaciteit voor de sluizen hoogdringend is.”

Marc Van Peel, schepen voor haven: “Wij waarderen de inspanningen van de Vlaamse overheid om in het complex project voor extra containercapaciteit voor onze haven tot een juridisch robuust voorkeursbesluit te komen. Wij pleiten nu voor vervolgonderzoek, onder meer naar de nautische haalbaarheid. Iedereen heeft belang bij een oplossing die ons in staat stelt om de vooropgestelde duurzame groei van onze haven te realiseren. Mobiliteit is daarbij ook voor het Havenbedrijf een permanente zorg en prioriteit en wij zijn vanzelfsprekend bereid om met alle stakeholders een juiste set aan maatregelen te nemen. Het creëren van extra nuttige containercapaciteit voor de sluizen is voor ons een eerste stap in de verdere ontwikkeling van de haven.”

Breakbulk

Het aantal verscheepte personenwagens groeide met 1,4%. Samen met een toename in het aantal overgeslagen utilitaire voertuigen met 6,5% bracht dit de totale RoRo-overslag op een groei van 5,2% tot 2.698.696 ton.

Het conventioneel stukgoed kende een goede start aan het begin van het jaar maar daalde vervolgens door een afname in de aanvoer ijzer en staal. Ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar daalde de totale overslag met 6,5% naar 5.045.235 ton.

De sterke daling (-8,5 %) in de aanvoer van ijzer en staal in de eerste zes maanden van 2018 is vooral toe te schrijven aan de antidumpingheffingen die de EU oplegde op Chinees staal. Ook de aanvoer van staal uit India lag ver onder het niveau van dezelfde periode vorig jaar.

De afvoer van staalproducten geeft een omgekeerd beeld met een groei van 7,2%. In vergelijking met dezelfde periode in 2017, zien we een sterke opleving van de staafafvoer naar de VS als gevolg van het anticiperend effect op de Amerikaanse importheffingen, die in juni ingingen.

Verwacht wordt echter dat deze heffingen ook een indirect negatief effect zullen hebben op de aanvoer van ijzer en staal. Gezien de verwachte dumping van staal vanuit de hele wereld op de Europese markt als gevolg van deze Amerikaanse heffingen, zal de EU waarschijnlijk zelf maatregelen nemen om de eigen markt te beschermen.

Vloeibaar en droog massagoed

Bij het vloeibaar massagoed was er een sterke stijging met 6,1% tot 38.296.955 ton. De grootste stijgers waren chemicaliën (+8,2%), maar ook de aardoliederivaten als grootste segment deden het opnieuw goed (+6,4%), ondanks de lichte daling in de afvoer (-3,6%) als resultaat van de fluctuerende olieprijzen.

Droog massagoed groeit met 3,1 % ten opzichte dezelfde periode in 2017. Dit is vooral te danken aan de grotere overslag van meststoffen (+14,4%) en zand en grind (+57%), want de overige trafieken (kolen, ertsen, kaoline en schroot) bleken de voorbije periode volatiel en noteren momenteel een daling.

Zeeschepen

Er liepen de voorbije zes maanden 7.210 zeeschepen (+1%) aan in Antwerpen. De bruto tonnenmaat van de schepen die Antwerpen aanliepen, steeg met 1,3% tot 207.963.909 BT.

Bron en afbeelding: Havenbedrijf Antwerpen

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.