Handhavingsrapportage Schiphol


Schiphol is in de eerste helft van het gebruiksjaar 2018 binnen de normen gebleven die gelden voor de geluidsbelasting, de uitstoot van stoffen die lokale luchtverontreiniging veroorzaken en de externe veiligheid.

Wel is er een verhoogd risico op overschrijding van de geluidsnormen bij de Buitenveldertbaan en de Aalsmeerbaan.

Dit blijkt uit de Handhavingsrapportage Schiphol over de eerste helft van het gebruiksjaar 2018 (1 november 2017 tot en met 30 april 2018). Minister Van Nieuwenhuizen (IenW) heeft de rapportage vandaag naar de Tweede Kamer gestuurd. Hierin meldt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) of Schiphol, de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) en de luchtvaartmaatschappijen zich aan de milieu- en veiligheidsnormen houden die voor de luchthaven gelden.

De ILT heeft twee luchtvaartmaatschappijen een waarschuwingsbrief gestuurd in verband met een afwijking van de voorgeschreven luchtverkeersweg. Bij LVNL was het aantal hoogteafwijkingen in de nacht hoger dan toegestaan. Omdat dit in de tweede helft van het gebruiksjaar nog goedgemaakt kan worden, ziet de inspectie nu nog geen reden om op te treden. Er hebben zich geen overtredingen van de regels voor het baangebruik voorgedaan.

In geen van de geïnspecteerde gevallen is door een luchtvaartmaatschappij gebruik gemaakt van de Auxiliary Power Unit (APU) van het vliegtuig als er op het platform een stroomvoorziening beschikbaar was. In het geval dat er een elektrische voorziening bij de gate beschikbaar is, is het namelijk verplicht die ook te gebruiken om luchtverontreiniging op het platform te beperken.

Er waren in de eerste helft van het gebruiksjaar geen slotovertredingen in de nacht waartegen handhavend moest worden opgetreden.

Bron: Rijksoverheid

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.