Handelsmissie opent deuren in Mumbai voor Nederlandse maritieme sector


Op de eerste dag van de Nederlandse handelsmissie aan India opende minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) in Mumbai het Indo-Dutch Forum on Smart en Sustainable Port Development.

Op deze bijeenkomst presenteerden Indiase overheden en bedrijven plannen om hun havens en het logistieke netwerk in India te verbeteren. Op hun beurt deelden Nederlandse bedrijven uit de maritieme en logistieke sector hun oplossingen om havens en scheepvaart concurrerender en duurzamer te maken.

Ook was de minister bij de ondertekening van deals die bedrijven en overheden uit Nederland en India met elkaar sloten. Zo opent het Indiase vrachtbedrijf Cogoport haar Europese hoofdkantoor in Rotterdam en is Port of Amsterdam een samenwerking aangegaan voor een rol in het management van de nieuwe cruiseterminal in Mumbai.

‘India heeft een uitgebreid rivierennetwerk dat veel mogelijkheden biedt voor de logistieke sector. Goederenvervoer over water kan in grote delen van India hét ideale alternatief zijn voor transport over de drukke weg,’ benadrukte minister Van Nieuwenhuizen tijdens de opening. ‘Nederlandse bedrijven helpen graag mee aan de ambitie van de Indiase overheid om de havens te moderniseren en de waterverbindingen met het achterland te verbeteren. De Nederlandse maritieme expertise kan hieraan een succesvolle bijdragen leveren.’

Haven Mumbai

Nederlandse bedrijven zijn van oudsher actief in de haven van Mumbai. Aan boord van een baggerschip van Boskalis kreeg de minister te zien hoe de haven van Mumbai een facelift krijgt. Deze baggeraar heeft in 2017 de opdracht verworven om het toegangskanaal naar de haven te verbreden en verdiepen. Het baggerbedrijf Van Oord opende in 1997 hun India kantoor in Mumbai en verzorgt het reguliere baggerwerk in de haven zelf.

Maritieme deals

Samen met de staatsminister van scheepvaart Mr. Mandavya (deelstaat Maharashtra) was Van Nieuwenhuizen bij de ondertekening van de twee maritieme deals. Zo zal Cogoport het Europese hoofdkantoor in het CIC-gebouw vestigen waar op termijn 60 mensen aan het zullen werk. Het Indiase bedrijf kenmerkt zich door digitalisering van goederenstromen, waar met het combineren van data de zendingen van meerdere aanbieders sneller wordt verscheept.

Naast Port of Amsterdam dat nu een samenwerking is aangegaan voor het mogelijke management van de nieuwe cruiseterminal in Mumbai, sloot ook de gemeente Amsterdam een overeenkomst op het congres. Onze hoofdstad gaat samenwerken met de deelstaat Maharashtra op het gebied van stedelijke planning, afvalbeheer, afvalverwerking en watermanagement. Dit maakt de weg vrij voor partijen om projecten te ontwikkelen voor de aanpak van afval in Maharashtra.

Kabinetsbrede handelsmissie

Op 24 en 25 mei is minister Nieuwenhuizen met onder meer premier Rutte in de hoofdstad Delhi om de Nederlandse inzet voor de National Mission for Clean Ganga te belichten. Het opruimen van de rivier Ganges is een van de speerpunten van president Modi. Op een congres wordt gesproken over oplossingen van Nederlandse partners om de rivier minder te vervuilen, het water te zuiveren en ook om afval uit de rivier te hergebruiken. Ook spreekt de minister met vertegenwoordigers van de deelstaat Uttar Pradesh over de mogelijkheid om afval om te zetten in energie en dit vervolgens weer door te verkopen aan lokale overheden en papierfabrieken. Dit zorgt voor schonere en veiligere leefomgeving voor Indiërs die het water uit de Ganges gebruiken voor drinkwater en irrigatie.

Naast schoon water ligt de focus van haar bezoek aan Delhi ook op verbetering van luchtkwaliteit, onder meer door inzet van schonere voertuigen alsook het gebruik van satellietdata van onder meer de Nederlandse ruimte-instrument Tropomi. Daartoe worden ook een aantal nieuwe overeenkomsten gesloten met bedrijven, kennisinstellingen en overheden.

Bron: Rijksoverheid

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.