Handelsmissie India levert 170 miljoen euro op


De handelsmissie naar India heeft nu al naar schatting 170 miljoen euro aan contracten opgeleverd tussen Nederlandse en Indiase bedrijven en organisaties.

Minister-president Rutte was deze week samen met de ministers Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking), Schouten (Landbouw), Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) en Bruins (Medische Zorg en Sport) en zo’n 130 bedrijven en organisaties in het Zuid-Aziatische land. Daarmee was het de grootste Nederlandse handelsmissie ooit naar India.

De brede kabinetsdelegatie bezocht de steden Mumbai, New Delhi en Bangalore om de samenwerking tussen India en Nederland te bevorderen op het gebied van water, hernieuwbare energie, wetenschap, technologie, landbouw en gezondheidszorg. Behalve contracten zijn er ook diverse samenwerkingsovereenkomsten getekend tussen Nederlandse en Indiase kennisinstellingen.

Premier Rutte had ook een ontmoeting met zijn Indiase ambtgenoot Modi. Rutte: ‘Met dit bezoek wilden we de goede relatie tussen onze landen verder intensiveren en wat mij betreft kunnen we concluderen dat dit is gelukt. Met president Modi heb ik afgesproken dat we de hechte samenwerking tussen Nederland en India nog verder gaan versterken. Met een hard groeiende Indiase economie en Nederland als toegangspoort van Europa zijn er voor beide kanten veel kansen te verzilveren.’

Minister Kaag: ‘Nederland is de toegangspoort voor Indiase bedrijven, studenten, wetenschappers en toeristen tot Europa. De verbindingen via lucht en over zee zijn optimaal. De samenwerking tussen Indiase en Nederlandse bedrijven en organisaties is niet alleen goed voor de Nederlandse economie, maar helpt India ook bij duurzame ontwikkeling (SDGs) en het aanpakken van grote, actuele problemen als luchtvervuiling in de dichtbevolkte steden.’

Volgens minister Schouten bleek tijdens het bezoek duidelijk dat India zeer geïnteresseerd is in onze ideeën om de landbouw en voedselverwerking te moderniseren. ‘Het geeft voldoening om te zien dat de kennis en praktische ideeën van onze bedrijven kunnen helpen bij het oplossen van grote maatschappelijke opgaven waar India voor staat.’

Het bezoek van minister Van Nieuwenhuizen aan Delhi stond in het teken van het schoonmaken van de Ganges-rivier. ‘Ik zie de vastberadenheid van de Indiase overheid om de vervuiling van de Ganges aan te pakken. Nederland helpt hier al bij, zoals met een project waardoor leerlooierijen hun afvalwater niet meer in de rivier dumpen. De meegereisde Nederlandse bedrijven hebben hier afgelopen dagen laten zien dat als zij aan boord komen, ze de oplossingen in huis hebben om de vervuiling aan te pakken.’

Minister Bruins: ‘Premier Modi wil de gezondheidszorg hervormen en 500 miljoen mensen aan een zorgverzekering helpen. Dat is een enorme operatie die alleen kan slagen door goede samenwerking tussen publieke en private partijen. Daar hebben we in Nederland veel ervaring mee. We hebben met de Indiase premier besproken dat Nederlandse onderzoeksinstellingen en bedrijven India hierbij kunnen adviseren en ondersteunen. Datzelfde geldt voor de strijd tegen antibioticaresistentie. In 2040 lijdt dit wereldwijd tot 10 miljoen doden per jaar. India en Nederland gaan nauwer samenwerken om dat tij te keren.’

De handelsmissie stond onder aanvoering van zakelijk missieleider Hans de Boer van VNO-NCW.

Bron: Rijksoverheid

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.