Grootschalige oefening in Berghaven


In de Berghaven in Hoek van Holland komen op 25 mei 2019 honderden evacuees aan wal.

Deze locatie vormt namelijk de verzamelplek voor de evacuatieoefening ‘LIVEX’. Tijdens deze oefening wordt voor oefening de P&O-ferry ‘Pride of Hull’ geëvacueerd. Meerdere reddingboten brengen opvarenden naar de Berghaven. Ook gaan er tientallen evacuees per helikopter naar vliegveld Rotterdam The Hague Airport.

Tijdens de LIVEX trainen de Kustwacht, Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM), het Havenbedrijf Rotterdam en andere ketenpartners een massa-evacuatie van een ferry. Het doel is om met elkaar te trainen en te oefenen en ervoor te zorgen dat iedereen zijn rol weet bij een massa-evacuatie vanaf de zee. Hierdoor leveren de hulpdiensten een belangrijke bijdrage aan de maritieme veiligheid.

Aanlandhaven

De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond richt daarvoor een opvanglocatie in. In de haven zullen Noodhulpteams Plus klaar staan voor de opvang van slachtoffers. Dit alles wordt zowel ter plaatse als op afstand ondersteund en gecoördineerd door een Commando Plaats Incident (CoPI), een Regionaal Operationeel Team (ROT) en alle functionarissen en diensten die daarbij horen.

Meerdere locaties

De LIVEX speelt zich af op de Maasvlakte, rondom de Berghaven in Hoek van Holland en op Rotterdam The Hague Airport. Daarbij wordt gebruikgemaakt van meerdere reddingboten, schepen, verschillende helikopters, het Kustwachtvliegtuig en voertuigen van de hulpdiensten. De verschillende deelnemers aan de oefening proberen de overlast voor omwonenden en omringende bedrijven zoveel mogelijk te beperken. Toch valt geluidshinder niet uit te sluiten.

Maasvlakte

De LIVEX werd in 2009 en 2014 gehouden op de Noordzee, maar vindt dit jaar plaats op de Maasvlakte nabij de palen 90-91. De reden hiervoor is dat twee sloepen en een evacuatiesysteem van de ferry zelf worden gebruikt. Door op de Tweede Maasvlakte te oefenen is er minder kans op onstuimig weer, zodat er zo veilig mogelijk geoefend kan worden.

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.