Groothandel zet 7 procent minder om in het vierde kwartaal


In het vierde kwartaal van 2023 heeft de groothandel en handelsbemiddeling 6,8 procent minder omgezet dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

De omzetontwikkeling was daarmee voor het derde kwartaal op rij negatief. Over heel 2023 was de omzet 2,7 procent lager dan een jaar eerder. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

De groothandel in olie en steenkool had het vierde kwartaal van 2023 een omzetkrimp van 15 procent vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. Vanaf het eerste kwartaal van 2021 nam de omzet van de oliehandel juist toe. Dit werd voornamelijk veroorzaakt door de hogere brandstofprijzen. Na het derde kwartaal van 2022 vlakte de omzetgroei af in vergelijking met voorgaande kwartalen. De omzet lag in het vierde kwartaal van 2023 vrijwel op hetzelfde niveau als in het eerste kwartaal van 2022.

Ook omzetdaling handel in chemische producten

In de groothandel in chemische producten was de omzet bijna 13 procent lager dan een jaar eerder. Verder nam de omzet in de groothandel in ICT-apparatuur, non-food en industriemachines af in het vierde kwartaal van 2023. De omzet nam wel toe in de groothandel voedingsmiddelen (0,5 procent).

Aantal faillissementen blijft hoog in het vierde kwartaal 2023

In het vierde kwartaal van 2023 werden 71 bedrijven in de groothandel en handelsbemiddeling failliet verklaard. In het totale bedrijfsleven nam het aantal uitgesproken faillissementen toe in het vierde kwartaal.

Ondernemersvertrouwen negatief

Aan het begin van het eerste kwartaal van 2024 kwam het ondernemersvertrouwen in de groothandel en handelsbemiddeling uit op -8,3 punten. Daarmee was het vertrouwen van ondernemers hetzelfde als een kwartaal eerder. Ook het ondernemersvertrouwen voor het totale bedrijfsleven was negatief (-7,7 punten), maar iets minder negatief dan een kwartaal eerder.

Onvoldoende vraag vaker genoemd als belangrijkste belemmering

Aan het begin van het eerste kwartaal 2024 noemde ruim 28 procent van de ondernemers in de groothandel en handelsbemiddeling onvoldoende vraag als belangrijkste belemmering in de bedrijfsvoering. Daarmee is het aandeel toegenomen ten opzichte van een kwartaal eerder, toen ruim 22 procent dit noemde. De meest genoemde belemmering is nog steeds een tekort aan arbeidskrachten (ruim 31 procent). Dit aandeel is wel gedaald ten opzichte van het vorige kwartaal. Het aantal ondernemers met een tekort aan productiemiddelen als belangrijkste belemmering daalt sinds begin 2022 (ruim 15 procent begin 2024). Ruim 26 procent van de ondernemers gaf aan geen belemmeringen te ervaren.

Bron: CBS

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.