Groot onderhoud ICT-netwerk Rijkswaterstaat succesvol afgerond


Rijkswaterstaat heeft in de nacht van zaterdag 1 op zondag 2 december 2018 onderhoud uitgevoerd aan het ICT-netwerk.

Er zijn twee zogeheten Route Reflectors vervangen in Utrecht en Rhoon. Deze machines vormen het hart van het Rijkswaterstaat ICT-netwerk aangezien alle systemen, objecten, bedienposten, verkeerscentrales en kantoren hieraan zijn gekoppeld.

Reden groot onderhoud

De netwerkcomponenten waren aan het einde van hun levensduur. De vervanging was noodzakelijk om het Rijkswaterstaat ICT-netwerk veilig en betrouwbaar te houden met een ook in de toekomst zo laag mogelijk risico op storingen en uitval. Tijdens het onderhoud zijn de netwerkvoorzieningen van Rijkswaterstaat twee keer voor een periode van ongeveer 30 seconden onderbroken. Deze onderbreking gold niet alleen in alle kantoren, maar ook in alle tunnels, bruggen, sluizen, bedienposten en in de verkeerscentrales. Alles wat op afstand wordt bediend was 30 seconden niet mogelijk. Na deze 30 seconden werd rekening gehouden met het feit dat niet alle systemen en applicaties direct weer operationeel zouden zijn. Daarom waren voor de risicovolle objecten extra mensen beschikbaar.

Nauwkeurige voorbereiding en samenwerking

Rijkswaterstaat heeft voorzorgsmaatregelen genomen om de hinder voor de (vaar)weggebruikers zoveel mogelijk te beperken. Zo waren er meer weginspecteurs op de weg en bedienden we een aantal tunnels, bruggen en sluizen lokaal in plaats van op afstand. Bij alle objecten stonden collega’s, partners en leveranciers paraat om eventuele problemen te verhelpen. Die waren er echter niet. De onderbreking is minimaal geweest en heeft niet geleid tot calamiteiten. Het onderhoud is succesvol afgerond dankzij de nauwkeurige voorbereiding en samenwerking, zowel intern Rijkswaterstaat als met partners. Alle systemen waren, zoals verwacht, zondagochtend 2 december 2018 vroeg weer operationeel.

Bron: Rijkswaterstaat

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.