Groot onderhoud aan Noordersluis IJmuiden


Rijkswaterstaat voert de komende 7 weken groot onderhoud uit aan de Noordersluis in IJmuiden.

Na de ingebruikname van Zeesluis IJmuiden wordt de sluis minimaal 3 jaar langer ingezet, om de zoutlast op het Noordzeekanaal te beheersen. Daarom voeren we verschillende onderhoudswerkzaamheden uit.

Om te zorgen dat de Noordersluis de komende jaren beschikbaar blijft, vindt er nu extra onderhoud plaats.

Werkzaamheden Noordersluis IJmuiden

De onderhoudswerkzaamheden richten zich nu op de railbaan van het binnenhoofd, aan de kanaalzijde. De deuren van de Noordersluis zijn roldeuren die door middel van rolwagens over een railbaan onder water bewegen.

De komende 4 weken vinden verschillende werkzaamheden plaats, waaronder de voorbereiding voor het wisselen van de railbaan. Zo wordt in deze fase onder meer een baggerpomp ingezet om zoveel mogelijk slib, zand en andere verontreiniging op en rond de railbaan te verwijderen. Ook zullen wrijfstijlen (stootranden ter bescherming van de betonwanden van sluizen én schepen) in de kolk worden vervangen en hersteld. Daarnaast vinden er werkzaamheden plaats aan de railbaan die, in de 2e fase, halverwege februari 2023 wordt geplaatst.

Bron: Rijkswaterstaat

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.