Goederenvervoer steeds vaker via logistieke knooppunten


Goederenvervoer in Nederland met binnenvaartschepen, vrachtauto’s of treinen gaat steeds vaker via logistieke hotspots.

Dit zijn knooppunten waar goederen worden overgeladen. Het goederenvervoer van en naar de vijf belangrijkste hotspots groeide tussen 2010 en 2017 met bijna 18 procent, elf keer zo snel als buiten deze hotspots (1,6 procent). Dit meldt het CBS op basis van het nieuwe rapport De regionale economie.

Volgens een jaarlijkse verkiezing door de vakpers zijn de belangrijkste logistieke hotspots van Nederland achtereenvolgens West-Brabant, Tilburg-Waalwijk, Venlo-Venray, Rivierenland en Utrecht. Van de 1,1 miljard ton goederen die in 2017 werd overgeslagen van of naar binnenvaartschepen, vrachtauto’s of treinen, had een kwart een van deze vijf hotspots als herkomst of bestemming. Voor een groot deel gaat het hierbij om goederen die onderweg zijn van of naar de Rotterdamse haven. Van de vijf hotspots groeiden Rivierenland, Venlo-Venray en West-Brabant in 2017 het hardst als het gaat om overgeladen gewicht.

In hotspots 40 procent van vervoerd gewicht per zeecontainer

Van het totale gewicht dat in 2017 vanuit het Rotterdamse havengebied naar het Nederlandse achterland werden vervoerd, zat 30 procent in een container. Bij vier van de vijf hotspots lag dit iets hoger, gemiddeld 40 procent. Alleen in Utrecht lag dit lager; hier werd relatief veel zand, grind en aardolieproducten in bulkvorm gelost.

Een vijfde meer zeecontainers dan in 2010

In 2017 handelden de vijf logistieke hotspots 21 procent meer zeecontainers af dan in 2010. Het totaal aantal zeecontainers dat in Nederland werd overgeslagen vanaf een binnenvaartschip, vrachtauto of trein groeide in die periode met 14 procent, oftewel de helft minder. Van de vijf logistieke hotspots kende Venlo-Venray de sterkste groei (59 procent) qua afhandeling van zeecontainers, gevolgd door Rivierenland (43 procent). De toename kwam vooral doordat er nieuwe binnenvaartterminals zijn geopend in respectievelijk Wanssum (2010) en Tiel (2013).

In hotspot West-Brabant werden veruit de meeste containers afgehandeld. Dit komt mede doordat kleinere zeeschepen die Rotterdam aandoen kunnen doorvaren naar Moerdijk om daar te laden en/of te lossen. In Venlo-Venray en Rivierenland worden vanwege hun strategische ligging (dicht bij de Duitse grens) veel goederen overgeslagen die eerder in de Rotterdamse haven met zeeschepen zijn aangevoerd. Tilburg speelt onder meer een rol in het vervoer per trein vanuit China (de zijderoute), die sinds september 2016 daar een tussenstop maakt. In Tilburg worden de goederen verdeeld naar de belangrijkste eindbestemmingen.

Meeste containers vanuit Rotterdams havengebied naar West-Brabant

In 2017 werden vanuit het Rotterdamse havengebied 2,5 miljoen zeecontainers vervoerd naar het Nederlandse achterland. Een derde daarvan werd gelost in een van de vijf logistieke hotspots. De meeste containers waren bestemd voor de hotspots West-Brabant en Venlo-Venray. Daarnaast gingen vanuit het havengebied veel containers naar de regio Groot-Amsterdam en Noordoost-Noord-Brabant.

Bron: CBS

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.