Gezamenlijke afspraken over circulaire viaducten


De bouw van het eerste betonnen circulaire viaduct van Nederland is in volle gang.

De grote vervangingsopgave van viaducten en bruggen biedt potentie voor de ontwikkeling van meer circulaire werken.

Rijkswaterstaat, Van Hattum en Blankevoort en De Bouwcampus ontwikkelen een leeromgeving om toepassing van circulaire viaducten door meerdere partijen mogelijk te maken. Het doel is om samen tot afspraken te komen over inkoop en aanbod van circulaire viaducten. Opdrachtgevers, marktpartijen uit de infrasector en kennis- en onderwijsinstellingen worden uitgenodigd om zich aan te sluiten in een leeromgeving.

Prototype circulair viaduct

Het Rijk heeft de ambitie om de economie van Nederland in 2050 volledig circulair te laten zijn. De Transitieagenda Circulaire Bouweconomie wil daarom in 2023 alle infrastructuur circulair uitvragen. Dat is de reden dat Van Hattum en Blankevoort, Spanbeton en Rijkswaterstaat het initiatief hebben genomen om in een samenwerking een circulair viaduct te ontwerpen en bouwen. Op het bouwterrein van het project Reevesluis bij Kampen realiseren zij momenteel een prototype circulair viaduct. Begin december wordt het viaduct geplaatst. Op 14 januari 2019 zal het circulaire viaduct in Kampen worden geopend. In de loop van 2019 wordt het viaduct ongeschonden uit elkaar gehaald en weer in elkaar gezet. De leeromgeving loopt parallel aan dit traject en leert dus maximaal van de ervaringen met het prototype.

Bron: Rijkswaterstaat

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.