Gevel van Havenhuis North Sea Port in Gent pronkt weer in volle glorie


De gevel van het Huis van de Vrije Schippers op de Gentse Graslei is na het weghalen van de stellingen opnieuw volledig te zien.

Daarmee is het mooiste stadsbeeld van Gent weer intact. North Sea Port wil hiermee de haven extra promoten. Op zondag 1 juli werd de gevel van het Huis van de Vrije Schippers officieel ingehuldigd.

Eind 2011 kocht North Sea Port dit pand in hartje Gent. Begin 2016 startten de restauratiewerkzaamheden. Het pand wordt ingericht als Havenhuis om er bezoekers te ontvangen en de haven te promoten.

Eeuwenlang gonsden de Graslei en de Korenlei van de havenbedrijvigheid. Toen de havenactiviteiten zich eind negentiende eeuw uit het centrum van Gent richting noorden verplaatsten, kwam daar stilaan een einde aan. Maar met het Havenhuis zal de haven herleven in de stad. North Sea Port wil hiermee ook een maatschappelijke bijdrage leveren door op de mooiste plek van Gent een uniek pand een duurzame herbestemming te geven.

Een beschermd monument

Het zestiende-eeuwse gildehuis is een van de meest prestigieuze panden in het rijke patrimonium van Gent. Het straalt in zijn neogotische pracht de grandeur van een van de machtigste corporaties uit. Uiterste zorg bij de restauratie is dus cruciaal om het Huis van de Vrije Schippers als beschermd monument te herbestemmen tot ‘Havenhuis North Sea Port’.

In maart 2016 startten de grondige restauratiewerken. De meest ingrijpende werken omvatten stabiliteitswerken aan de kelder(wanden) en de draagstructuur van de vloeren op de verdiepingen, het uitgraven van een nieuw keldervolume als sanitaire ruimte en het restaureren en isoleren van de dakstructuur. Tegelijk werden ook de gevels in de stellingen geplaatst voor restauratie. Het gebouw werd ook voorzien van een lift en alle nodige nutsvoorzieningen.
Inmiddels zijn de buitengevels volledig gerestaureerd. De voorgevel, die hoofdzakelijk uit Balegemse steen bestaat, springt het meest in het oog. De stellingen zijn verwijderd waardoor de gevels klaar zijn om opnieuw te stralen als weleer.

Havenhuis Gent met expositie over de haven

Tot het najaar van 2018 wordt nog aan de restauratie van het interieur gewerkt. Na de volledige restauratie zal het Huis van de Vrije Schippers dienst doen als Havenhuis North Sea Port. In de kelder kunnen havengebonden evenementen plaatsvinden. Op de eerste en de tweede verdieping zijn er bureau- en vergaderruimtes om onder meer (buitenlandse) klanten, investeerders, ministers en ambassadeurs te ontvangen. De zolder, met een prachtig dakgebinte, zal dienen als kleine seminarieruimte.

In het voorjaar van 2019 openen de deuren voor het grote publiek. Op de benedenverdieping komt een expositieruimte om kennis te maken met North Sea Port, met werken in de haven en over hoe je de haven kunt bezoeken. Het Havenhuis zorgt zo voor extra promotie voor de haven middenin de stad Gent.

Huis van de Vrije Schippers

Vanaf de elfde eeuw kenden de Gras- en Korenlei een drukke havenactiviteit waar de gilde van de vrije schippers het privilege had in te staan voor op- en overslag op de Gentse binnenwateren. Het Huis van de Vrije Schippers dateert van rond 1530 en is een prachtig voorbeeld van Brabantse gotiek. Het interieur is uitgevoerd in neogotiek. Het gebouw heeft in de loop van de tijd diverse functies gehad en heel wat wijzigingen ondergaan. Sedert 1943 is het beschermd.

De restauratie en de herbestemming van het pand worden in goede banen geleid door Callebaut Architecten, een gespecialiseerd restauratiebureau uit het Gentse. Monument Vandekerkhove, onder meer gespecialiseerd in het restaureren van bouwwerken met kunsthistorische waarde, staat als aannemer in voor de uitvoering van de werkzaamheden.

Vlaamse subsidies voor restauratie

North Sea Port heeft het Huis van de Vrije Schippers aangekocht voor 1,85 miljoen euro. De totale kostprijs van de restauratie, inclusief de inrichting van de ontvangst- en vergaderruimtes en van de expositieruimtes, bedraagt 4,1 miljoen euro. De Vlaamse Regering zal hiervan 1,65 miljoen bijdragen in de vorm van restauratiepremies.

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.