Gemeente Harlingen beëindigt oneerlijke concurrentie en sluit voorlopig gemeentelijke trailerhelling


De gemeente Harlingen heeft een trailerhelling en concurreerde daarmee oneerlijk met een ondernemer die ook een trailerhelling heeft.

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) had vorig jaar geëist dat de gemeente alle kosten moet doorberekenen in de tarieven voor het gebruiken van de gemeentelijke trailerhelling. De ACM had de gemeente tot 23 mei 2019 de tijd gegeven om een oplossing te vinden voor het beëindigen van de overtreding. De gemeente Harlingen zoekt een exploitant voor een gemeentelijke trailerhelling. Tot die tijd is deze trailerhelling gesloten voor gebruik.

Wat is er aan de hand?

De gemeente Harlingen heeft een trailerhelling aan het Skieppedykje. Een ondernemer heeft ook een trailerhelling in de buurt. Omdat de gemeente aan booteigenaren geen kosten doorberekent voor het gebruik van de trailerhelling, concurreerde de gemeente oneerlijk met de ondernemer. Dat is in strijd met de Mededingingswet. De gemeente maakt namelijk wel kosten voor het beheer en onderhoud van de trailerhelling. Die kosten worden opgebracht door de belastingbetaler.

In december 2018 heeft de Autoriteit Consument & Markt vastgesteld dat de gemeente alle kosten moet doorberekenen voor het gebruik van de trailerhelling. De gemeente zou dat eind januari 2019 doen. Dat is nu nog niet gebeurd. Daarom heeft de ACM geëist – op straffe van een dwangsom – dat de gemeente voor 23 mei de oneerlijke concurrentie zou stoppen door bijvoorbeeld de trailerhelling te laten exploiteren door een derde. Dat is nog niet gelukt. De gemeente sluit daarom de trailerhelling tijdelijk af totdat zij een oplossing heeft gevonden waarbij alle kosten voor het beheer en onderhoud van de trailerhelling worden doorberekend. Omdat de trailerhelling nu is afgesloten komt er ook een einde aan de oneerlijke concurrentie.

Eerlijke concurrentie door overheden

De ACM laat markten goed werken voor mensen en bedrijven. Voor overheden gelden speciale regels als zij commerciële activiteiten ontplooien. Deze regels staan in de Wet Markt & Overheid. Deze wet is een onderdeel van de Mededingingswet. Volgens deze wet moet de overheid alle kosten doorberekenen indien zij zich op de markt begeeft. De ACM houdt toezicht op deze regels.

Bron: ACM

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.