Geluid Alaskahaven Amsterdam niet zozeer hard als wel verdragend


In oktober 2022 ontvingen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en Port of Amsterdam binnen enkele dagen ongeveer 300 meldingen van geluidsoverlast door schepen in het westelijk havengebied.

Hierbij ging het vooral over een lage bromtoon.

In november hebben ze een geluidsmeting uitgevoerd om inzichtelijk te krijgen waaruit de overlast nu precies bestaat.

De overlast is afkomstig van generatoren van schepen

Zowel in oktober 2022 als onlangs werd de overlast veroorzaakt door generatoren van schepen in de Alaskahaven. De schepen hebben stroom nodig voor stroom en verwarming aan boord. Omdat er op deze locatie geen walstroom is, moeten de schepen hun generatoren gebruiken.

Meestal is een schip dat op generatoren draait niet in overtreding, omdat hiervoor geen geluidseisen gelden waaraan ze moeten voldoen. Wel kunnen ze onderzoek doen naar de bron en – als dat nodig is – contact opnemen met de kapitein van het schip. In sommige gevallen is daar ook iets aan te doen, maar omwille van de veiligheid is het uitzetten van generatoren meestal niet mogelijk. Samen met de kapitein wordt dan bekeken welke maatregelen wel mogelijk zijn om de overlast te beperken.

Walstroom is de oplossing, maar in veel gevallen nog niet mogelijk

Bij walstroom maakt een schip gebruik van een elektriciteitsaansluiting vanaf de kade. Dit is een geluidloos alternatief voor de generatoren op een schip. Helaas is dit op veel plekken in het Amsterdamse havengebied nog niet mogelijk. Voor binnenvaartschepen en riviercruiseschepen is walstroom wel op een groot aantal plaatsen beschikbaar, maar voor zeeschepen is dit nog bijna nergens beschikbaar. Technisch is dit erg moeilijk uitvoerbaar en er is onvoldoende stroom beschikbaar.

Bron: Havenbedrijf Amsterdam

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.