Geldboete en taakstraffen geëist voor mestfraude bij verwerkings- en transportbedrijf


Gisteren stonden een mestverwerkings- en transportbedrijf uit Hardenberg en de twee feitelijk leidinggevenden voor de rechtbank Zwolle.

Zij worden in drie verschillende zaken verdacht van valsheid in geschriften, door in 2016 en 2017 te sjoemelen met onder andere facturen en transportdocumenten van mest. Zo ontduiken zij de meststoffenregelgeving, zodat niet meer traceerbaar is hoeveel mest van welke soort er precies is afgevoerd, en waar dit naar toe is vervoerd. Dat is kwalijk: deze regelgeving is er om de stikstofproblematiek in Nederland onder controle te kunnen houden. Het Openbaar Ministerie (OM) eist een geldboete van 35.000 euro voor het bedrijf en werkstraffen van 120 uur voor beide leidinggevenden.

Controles

Bij een controle van een veehouder werd geconstateerd dat tien vrachten mest die door het verdachte bedrijf werden afgevoerd in werkelijkheid afwijkende waardes hadden dan vermeld in de administratie: het gehalte fosfaat en stikstof in de daadwerkelijk vervoerde mest was veel hoger dan genoteerd. Bij nader data-onderzoek kwamen nog twee andere veehouders naar voren waarbij mogelijk sprake was van frauduleus handelen. Onderzoek wijst uit dat er bij de drie veehouders bij in ieder geval 41 vrachten fraude is gepleegd. De gemene deler in de drie onderzoeken is het mestverwerkings- en transport bedrijf. Het bedrijf fungeerde als transporteur en intermediair van mest bij de veehouders en heeft door middel van fictief laden en lossen, sjoemelen met monsternames van de mest en valse facturen gefraudeerd om meer mest af te kunnen voeren en zo dus meer winst te kunnen maken. De twee feitelijk leidinggevenden zouden werknemers expliciet opdracht hebben gegeven om de frauduleuze werkwijze toe te passen.

Ernstige gevolgen

De gevolgen van mestfraude zijn groot en hebben effect op het milieu, de natuur, de maatschappij en de economie, meent de officier van justitie: “Mestfraude is een zeer ernstige kwestie, waarbij sprake is van ontduiking van de wettelijke regelgeving puur uit winstbejag. Dit gaat ten koste van ons leefklimaat, waarmee wij als mens tezamen met onze maatschappij het slachtoffer zijn. Sjoemelen met mest betekent dan ook sjoemelen met onze toekomst.” Het bedrijf heeft nauw en bewust samengewerkt met de betrokken veehouders, waarmee de fraude in gezamenlijkheid is gepleegd. De veehouders zijn bestuursrechtelijk aangepakt. Voor het bedrijf eist het OM vandaag 35.000 euro boete, alsmede werkstraffen van 120 uur voor de feitelijk leidinggevenden.

De rechtbank zal op 5 oktober 2023 het onderzoek sluiten. Mogelijk volgt er dan direct uitspraak, anders volgt deze twee weken later, op 19 oktober.

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.