Gedeeltelijke scheepvaartstremmingen Prinses Beatrixsluis


Van vrijdag 1 maart 22.00 uur tot en met maandag 4 maart 06.00 uur en van vrijdag 8 maart 22.00 uur tot en met maandag 11 maart 2019 06.00 uur zijn de 1e en de 2e kolk van de Prinses Beatrixsluis tegelijkertijd gestremd.

Van maandag 4 maart 06.00 uur tot en met zondag 21 april 2019 20.00 uur is alleen de 2e kolk gestremd. Tijdens de weekendstremmingen heeft Rijkswaterstaat de 3e kolk van de Prinses Beatrixsluis beschikbaar voor de scheepvaart. Tijdens de stremming van de 2e kolk zijn de 1e en de 3e kolk en beschikbaar voor de scheepvaart.

Werkzaamheden Prinses Beatrixsluis; stremmingen maart 2019

Tijdens de weekendstremmingen in maart 2019 van de 1e en de 2e kolk vinden er werkzaamheden plaats aan de middenpijlers van de heftorens. Om de renovatie van kabels en het aandrijfsysteem en het onderhoud in de toekomst veilig te kunnen doen, bouwt Sas van Vreeswijk eerst een afscheiding in de middenpijlers. Daardoor is het mogelijk de renovatie van de kolken om de beurt te doen: eerst in de 2e kolk en vervolgens in de 1e kolk. Zo hoeft er steeds maar één kolk gestremd te zijn. Voor het aanpassen van de middenpijlers is een stremming van beide kolken noodzakelijk. De nachten van maandag 4 maart 22.00 uur tot en met vrijdag 8 maart 2019 06.00 uur en van maandag 11 maart 22.00 uur tot vrijdag 15 maart 06.00 uur zijn de reservenachten.

Werkzaamheden 2e kolk Prinses Beatrixsluis

Tijdens de stremming van de 2e kolk (4 maart tot en met 21 april 2019) vervangt Sas van Vreeswijk alle bewegingswerken in de heftorens, behalve de contragewichten en de hefdeuren. Ook wordt dan het bediensysteem van de 2e kolk overgezet naar de nieuwe bedienlocatie van de 3e kolk in de witte huisjes. Daarnaast worden oude remmingwerken gesloopt, wordt de uitklimvoorziening verwijderd en vindt betonherstel plaats.

Langere wachttijden scheepvaart Lekkanaal

Tijdens de renovatie van de 2e kolk zijn er altijd twee kolken beschikbaar voor de scheepvaart en verwacht Rijkswaterstaat geen langere wachttijden. Alleen tijdens de weekendstremmingen begin maart 2019, wanneer alleen de 3e kolk beschikbaar is, verwacht Rijkswaterstaat iets langere wachttijden. Er worden geen extra wachtplaatsen gecreëerd, de overnachtingsplaatsen blijven tijdens de stremmingen gewoon in gebruik. Als de werkzaamheden aan de middenpijlers eerder klaar zijn, stelt Rijkswaterstaat de kolken eerder open voor de scheepvaart.

Renovatie 1e kolk Prinses Beatrixsluis

In de periode van 22 april tot en met 2 juni 2019 vindt vervolgens de renovatie van kolk 1 plaats. Ook dan vervangt Sas van Vreeswijk de bewegingswerken in de heftorens en wordt de 1e kolk overgezet op het nieuwe bediensysteem. Om te controleren of het bediensysteem met de drie kolken erop aangesloten goed werkt, vindt er een grootscheepse test plaats. Hiervoor is de Prinses Beatrixsluis volledig gestremd. Deze grote test met vierkante stremming vindt plaats van zaterdag 25 mei 20.00 uur tot zondag 26 mei 2019 08.00 uur en van zaterdag 1 juni 20.00 uur tot 2 juni 08.00 uur.

Ontheffing grotere schepen

Gedurende een deel van de renovatie van het bestaande sluiscomplex, van 4 maart tot eind juni 2019, wordt ook het Lekkanaal verder verdiept. In die periode kunnen grotere schepen (CEMT-klasse Vb) alleen met ontheffing tot de 3e kolk van de Prinses Beatrixsluis worden toegelaten.

In het najaar van 2019 zijn alle renovatiewerkzaamheden afgerond en zijn de drie kolken permanent in gebruik.

Bron: Rijkswaterstaat

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.