Fraude met certificering duurzame biodiesel


Onderzoek van de Inlichtingen en Opsporingsdienst van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) levert sterke aanwijzingen op van grootschalige fraude met biodiesel.

Bij doorzoekingen zijn in Nederland eind april vier personen als verdachte aangehouden. Door het verdachte bedrijf lijkt veel meer als duurzaam gecertificeerde diesel op de markt gebracht dan er geproduceerd is. Het Functioneel Parket het van het OM heeft een strafrechtelijk onderzoek ingesteld. Met een signaalrapportage, vandaag naar de Tweede Kamer gestuurd, vraagt de ILT aandacht voor de fraudegevoeligheid van het certificeringssysteem.

Certificering duurzaamheid

Op Europees niveau is de Renewable Energy Directive (RED) van kracht om biodiesel duurzaam te mogen noemen. Een producent mag een duurzaamheidscertificaat Proof of Sustainability’ (PoS) afgeven voor een partij biodiesel die daadwerkelijk uit duurzame grondstoffen bestaat. Uit het onderzoek blijkt dat door te frauderen met deze papieren veel meer biodiesel met een duurzaamheidscertificaat wordt verkocht dan mogelijk is op basis van de ingekochte of geproduceerde hoeveelheden duurzame partijen. Omdat duurzame biodiesel duurder is dan gewone biodiesel, levert dit een aanzienlijke winst op.

NEa

Bedrijven die duurzame biodiesel in Nederland op de markt brengen laten dit registreren dit bij de Nederlandse Emissie autoriteit (NEa). In het ‘Register Energie voor Vervoer’ ligt zodoende vast bij hoeveel Hernieuwbare Brandstof Eenheden (HBE’s) op de markt komen. Het jaarlijkse overzicht van de NEa van de hoeveelheid duurzame brandstoffen die in Nederland wordt gebruikt, geeft aan of de milieudoelstellingen uit de RED gehaald worden.

Omvang van de fraude

Door een vergelijking te maken tussen de gecertificeerde en daadwerkelijk op de markt gebrachte duurzame brandstoffen, wordt duidelijk dat de fraude omvangrijk is. De verkoop van de onterecht als duurzaam aangemerkte biodiesel komt overeen met 31,6% (2015) en 22,6% (2016) van het totaal aan duurzame (fysieke) biobrandstoffen die in Nederland door de NEa in die jaren zijn geadministreerd. Als de biodiesel wel duurzaam zou zijn geweest, was respectievelijk 438 miljoen kg en 322 miljoen kg CO2 uitstoot voorkomen. Dat is respectievelijk 38% en 27% van de CO2 emissiereductie die de NEa over die jaren heeft gerapporteerd.

Bron: ILT

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.