Fractie minder investeringen in september


In september was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 0,3 procent kleiner dan in september 2017, meldt het CBS.

Dat komt vooral door fors lagere investeringen in vliegtuigen. In woningen, gebouwen, personenauto’s en machines is echter opnieuw meer geïnvesteerd dan een jaar eerder.

De cijfers zijn niet gecorrigeerd voor werkdagen. September 2018 heeft een werkdag minder dan september 2017. Volgens de CBS Investeringsradar zijn de condities voor de investeringen in november minder gunstig dan in september.

Omstandigheden investeringen in november minder gunstig dan in september

Het CBS publiceert elke maand over de omstandigheden voor de investeringen in de investeringsradar. De investeringen hangen onder meer samen met de situatie op de afzetmarkten en met de situatie op de financiële markten. De indicatoren van de radar hangen vrij goed samen met de investeringen in vaste activa, maar een verbetering van de omstandigheden betekent niet per se een hogere groei van de investeringen.

De omstandigheden voor investeringen zijn in november minder gunstig dan in september volgens de CBS Investeringsradar. Dat komt vooral doordat de jaar-op-jaarontwikkeling van de beurswaarde en het consumentenvertrouwen verslechterden.

Bron: CBS

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.